Podziel się:

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim nalega na godne traktowanie osób przybywających do Europy w celu ubiegania się o azyl oraz wzywa greckie i europejskie władze, aby wykazały się humanitarnym przywództwem w rozwiązaniu kwestii rozpaczliwych i godnych ubolewania warunków, w jakich żyją osoby ubiegające się o azyl, które utknęły na greckich wyspach.

Ponad 12 500 osób wciąż mieszka w namiotach i kontenerach, które nie nadają się do zamieszkania zimą, w różnych punktach szybkiej rejestracji migrantów na greckich wyspach, a w szczególności w ośrodku Moria na wyspie Lesbos. Eurodeputowani S&D wzywają do podjęcia działań w celu położenia kresu niesanitarnym i niehigienicznym warunkom, spowodowanym przeludnieniem oraz do podjęcia środków zapobiegających przemocy fizycznej, z czym mają do czynienia osoby ubiegające się o azyl.

Grupa S&D konsekwentnie wzywa do przeglądu europejskich przepisów dotyczących azylu. Jak dotąd państwa członkowskie nie były w stanie uzgodnić utworzenia zrównoważonego, zunifikowanego i efektywnego, wspólnego europejskiego systemu azylowego, o który walczą Socjaliści i Demokraci. 

Eurodeputowany Claude Moraes, wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. demokratycznej odporności i praw podstawowych powiedział: 

- Sytuacja w ośrodku Moria jest całkowicie nie do przyjęcia. Tragiczna śmierć kobiety w pożarze, do której doszło kilka tygodni temu, była trzecim śmiertelnym incydentem, jaki miał miejsce w tym obozie od sierpnia br. Były to tragedie, których można było uniknąć.

- Z powodu braku mechanizmów podziału odpowiedzialności pomiędzy krajami UE, poziomy przeludnienia w obozach dla uchodźców osiągnęły punkt krytyczny. Przy całkowitym braku nawet podstawowych środków ochrony kobiet i dziewcząt oraz osób LGBTI, jesteśmy świadkami niepokojących scen, w których ludzie są narażeni na przemoc i molestowanie seksualne, a ludzie boją się korzystać z łazienki lub prysznica na miejscu w ośrodku. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie odpowiednich standardów życia osobom ubiegającym się o azyl oraz ochrona ich fizycznego i psychicznego zdrowia poprzez sprawiedliwy i efektywny system azylowy.

- Brak poparcia dla systemu opartego na prawdziwej solidarności i sprawiedliwym podziale odpowiedzialności sprawia, że państwa członkowskie zadają niesprawiedliwe i niepotrzebne cierpienia osobom ubiegającym się o azyl.

 Eurodeputowana Birgit Sippel, koordynatorka Grupy S&D w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych powiedziała:

- W miarę zbliżania się zimy, pilną kwestią staje się to, aby osoby ubiegające się o azyl na greckich wyspach, w szczególności w ośrodku Moria, zostały przeniesione do odpowiednich miejsc noclegowych na kontynencie lub zostały relokowane do innych krajów europejskich. Kobiety, mężczyźni i dzieci poszukający ochrony w Europie nie powinni być zmuszani do spędzenia zimy w niebezpiecznych i niehigienicznych obozach. Musimy zagwarantować podstawowe prawa osób przybywających do Europy drogą morską i lądową.

- Wielu z tych osób, które utkwiły obecnie na wyspach, nie można zawrócić do kraju ich pochodzenia lub kraju tranzytu. Przyspieszenie powrotów, co zapowiedział prawicowy rząd grecki pod koniec września, bez zapewnienia odpowiednich procedur azylowych, grozi poważnym pogwałceniem praw człowieka oraz naruszeniem praw podstawowych i prawa UE. Jedynym długofalowym rozwiązaniem tego humanitarnego kryzysu jest zreformowanie wspólnego europejskiego systemu azylowego przy pomocy zrównoważonych rozwiązań, opartych na solidarności.

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Orzeczenie Trybunału przeciwko Volkswagenowi wskazuje na pilną potrzebę zbiorowego dochodzenia roszczeń w całej UE

Komunikat prasowy

Przestępcy napychają sobie kieszenie z powodu braku skutecznych unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komunikat prasowy

Presja czasu jest wyborem Wielkiej Brytanii, ale będziemy stać twardo na naszym stanowisku