Podziel się:

Na dzisiejszej konferencji wszystkich przewodniczących grup politycznych Iratxe García wezwała przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego, aby zaapelował do przywódców krajowych o odblokowanie negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych w czasie przemówienia, które wygłosi do nich w dniu 12 grudnia.

Iratxe García powiedziała:

 - Parlament Europejski czeka już od ponad roku na to, by Rada była gotowa rozmawiać o budżecie, jakiego potrzebuje Europa. Nowa Komisja Europejska będzie już działać w przyszłym tygodniu, a wkrótce zostaną przedstawione nowe ważne akty prawne, takie jak Nowy Zielony Ład. Nie będziemy mogli wykonać w pełni naszej pracy, dopóki nie dowiemy się, czy kluczowe obszary polityki będą miały zapewnione wystarczające fundusze.

- Poprosiłam dzisiaj przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Davida Sassolego, aby zażądał pilnego porozumienia w tej kwestii od Rady Europejskiej podczas posiedzenia przed końcem tego roku. Nie można dłużej opóźniać przyjęcia nowego budżetu; musi on być również wystarczająco ambitny, aby odpowiadał na potrzeby i żądania obywateli UE.

- Parlament zdecydowanie poparł wczoraj nową Komisję, ale teraz musimy się przekonać, czy Rada jest równie zaangażowana w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli.

- Moja Grupa z pewnością wywiąże się ze zobowiązań podjętych przez Komisję. Cieszę się, że w dniach 11-12 grudnia odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie plenarne w celu przeprowadzenia dogłębnej dyskusji w Parlamencie Europejskim w kwestii Nowego Zielonego Ładu.

- Poprosiłam również przewodniczącego Sassolego o przeanalizowanie sposobu, w jaki Parlament będzie pracował w celu zapewnienia i monitorowania wdrażania celów zrównoważonego rozwoju (SDG) w nowym prawodawstwie UE. Nowy Zielony Ład dotyczy nie tylko klimatu. Musimy zagwarantować, by dążenie do zrównoważonego rozwoju objęło również walkę z nierównościami i ubóstwem, edukację oraz wszystkie pozostałe cele zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”

Komunikat prasowy

Budżet UE na 2021 rok to nasza pierwsza szansa na pokazanie obywatelom, że wspieramy ich w czasach kryzysu i po nim

Komunikat prasowy

Udało nam się! Socjaliści i Demokraci zagwarantowali kolejny siedmioletni budżet UE