Podziel się:

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, skrytykowała Radę UE za brak europejskiej perspektywy w rozmowach dotyczących wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Przywódcy mają obsesję na punkcie skąpstwa kierującego się krajowym punktem widzenia i nie dostrzegają szerszego obrazu. Niemożność osiągnięcia akceptowalnego pośredniego stanowiska zagraża zarówno istniejącym, jak i przyszłym projektom, ale także ujawnia głębokie różnice wizji wśród państw członkowskich.

Dzisiejszy impas to nie jest dobry omen dla przyszłych negocjacji. Wskazuje on jednak na brak postępowego podejścia ze strony Rady.

Parlament Europejski jest gotowy rozpocząć negocjacje w sprawie WRF od listopada 2018 roku. Grupy polityczne nie mogą być szantażowane tym, aby przyjąć propozycję Rady pod presją ograniczeń czasowych.

Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D powiedziała:

- Jestem bardzo zaniepokojona debatą, jaką obserwuję w Radzie. I nie mówię tu o liczbach, ani o odsetku dochodu narodowego brutto. Bardzo martwi mnie brak europejskiej wizji. Martwi mnie brak zaufania do naszego wspólnego projektu, brak woli osiągnięcia postępów w zakresie agendy.

- Chodzi o to, aby wierzyć w to, że osiągamy więcej, kiedy działamy razem. Mam nadzieję, że Rada to rozumie. Ważne jest, aby niektóre państwa członkowskie zrozumiały, że nie ma opozycji pomiędzy UE a nimi; państwa członkowskie stanowią rdzeń wspólnego projektu. Zawsze tak było.

- Kraje, które są płatnikami netto, czerpią również największe korzyści z jednolitego rynku. Nasz proces integracji tworzy nową dynamikę gospodarczą, której muszą towarzyszyć mechanizmy solidarności. To nie jest działalność charytatywna, to system, który albo pracuje dla wszystkich, albo dla nikogo.

- Nie możemy zaakceptować propozycji Rady, ponieważ w Europie byliby przegrani. Pragniemy oczywiście walczyć ze zmianami klimatu i chcemy transformacji cyfrowej, ale nie zgodzimy się na to, by płacili za to najsłabsi.

- Nie chcemy tworzyć większych nierówności. Budżet UE musi zostać wykorzystany do stworzenia nowych możliwości oraz zmniejszenia już istniejących nierówności.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

Komunikat prasowy

Grupa S&D odnosi sukcesy w zakresie efektywnej minimalnej stawki podatkowej, która przyniesie przełom w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej