Opublikowane:
Podziel się:

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim podkreśla, że aplikacje do śledzenia kontaktów mogą być tylko częścią szerszej strategii w walce z pandemią Covid-19 i wzywa do tego, by tego rodzaju aplikacje do śledzenia kontaktów szanowały podstawowe swobody i prawa podstawowe, takie jak ochrona danych i prywatność w czasie, gdy używane są do walki z kryzysem, związanym z COVID-19. Ministrowie telekomunikacji spotykają się dzisiaj, aby omówić wykorzystanie aplikacji śledzących i danych komunikacji elektronicznej. Eurodeputowani S&D chcą, by przyjęte zostały wspólne standardy na poziomie UE, w pełni zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D ds. wolności obywatelskich, powiedziała:

- Same aplikacje do śledzenia kontaktów nie ochronią nas przed pandemią COVID-19. Mogą one być częścią szerszej strategii w zakresie naprawy, pod warunkiem, że będą one w pełni przestrzegać praw podstawowych. Obecnie mamy do czynienia z poważnym brakiem jasności co do sposobu działania tych aplikacji i ich ewentualnej wartości dodanej.

- Każda potencjalna aplikacja musiałaby być dobrowolna i mieć wbudowaną ochronę danych, minimalizację danych i prywatność. Dobrowolne pobranie i korzystanie z aplikacji oznaczają również, że osoby niebędące użytkownikami nie mogą napotykać na żadne niedogodności, takie jak odmowa wstępu do sklepów lub korzystania z systemów transportu, w wyniku dokonania przez nich swobodnego wyboru. Aplikacje musiałyby być używane wyłącznie w celu śledzenia kontaktów, bez dostępu do danych przez podmioty komercyjne lub organy ścigania. Zebrane dane powinny być przechowywane na urządzeniu użytkownika, a nie w scentralizowanej bazie danych.

- Ludzie muszą ufać aplikacjom, aby ich używać. Zaufanie nie polega na pustych obietnicach, ale na ustanawianiu jasnych przepisów, wraz z wysokimi standardami ochrony. Dlatego też krajowe organy ochrony danych muszą być ściśle zaangażowane w nadzór nad opracowywaniem i używaniem dowolnej aplikacji. 

- Nie możemy ponadto zapominać, że wiele osób nie posiada smartfonów lub nie jest zaznajomionych z działaniem aplikacji i dlatego nie będzie w stanie korzystać z tej aplikcji.

- Nie czas na to, aby rządy UE szły własną drogą. Potrzebujemy skoordynowanego rozwiązania w całej UE, wraz ze ściśle zharmonizowanymi, wspólnymi standardami, które będą w pełni zgodne z europejskim prawem w dziedzinie ochrony danych.

- Przekształcenie aplikacji w elektroniczne identyfikatory nie przywróci podstawowych swobód, za którymi tęskni dzisiaj tak wielu ludzi, takich jak prawo do swobodnego spacerowania lub spotykania się z przyjaciółmi i rodziną. Szczególnie w tych nadzwyczajnych czasach ingerencja w prawo do ochrony danych i prywatności musi być konieczna, skuteczna, proporcjonalna i tymczasowa.  

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Presja czasu jest wyborem Wielkiej Brytanii, ale będziemy stać twardo na naszym stanowisku

Komunikat prasowy

Reakcje w sprawie granic w odpowiedzi na pandemię Covid-19 wprowadzają zamieszanie i są dyskryminujące

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Wielka Brytania powinna dotrzymać swoich obietnic