Opublikowane:
Podziel się:

Parlament Europejski poparł w dniu dzisiejszym porozumienie zawarte z Radą Europejską w sprawie nowego programu LIFE na lata 2021–2027. Jest to jedyny program poświęcony konkretnie środowisku i działaniom na rzecz klimatu. Pozostaje on ważnym, efektywnym oraz skutecznym instrumentem finansowym, pomagającym osiągnąć cele UE. 

Europoseł Nicola Caputo, sprawozdawca cień z Grupy S&D w tej sprawie oraz przewodniczący międzykomisyjnej grupy roboczej ds. programu LIFE w Parlamencie Europejskim, powiedział:

  • Oto nowy i bardzo ważny krok w naszym dążeniu do dekarbonizacji, celu przyjętym na konferencji paryskiej w sprawie zmiany klimatu. Jest to część strategii szybkiego przejścia do gospodarki zeroemisyjnej. Jednym z osiągnieć naszej Grupy w negocjacjach było przeznaczenie zwiększonej części programu LIFE na nowy podprogram na rzecz transformacji w stronę gospodarki z czystą energią.
  • Ten nowy program ulepsza zarządzanie środowiskowe i klimatyczne na wszystkich poziomach, w tym poprzez poszerzanie zdolności podmiotów publicznych i prywatnych oraz zaangażowanie członków społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji non-profit. Było to ważne żądanie z naszej strony.  
  • Nowy program poświęca również należną uwagę projektom zintegrowanym, które służą jako katalizatory wdrażania planów środowiskowych lub klimatycznych, jak też strategii na poziomie regionalnym, multiregionalnym lub krajowym. Ich zakres, jak też liczba tych projektów zostaną zwiększone w przyszłości.
  • Jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy dojść do porozumienia w negocjacjach z Radą przed końcem kadencji, co pozwoliło na uzyskanie jasności, co do warunków przejścia z obecnego okresu finansowania (2014–2020) do nowego. W swoim mandacie Parlament zaproponował podwojenie budżetu programu LIFE od obecnego w wysokości 7,2 mld euro. Mamy nadzieję, że Rada podzieli nasz pogląd co do wagi tego programu oraz jego wpływu na środowisko i klimat, przeznaczając na niego stosowne środki w sfinalizowanych wieloletnich ramach finansowych.

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Bezprecedensowa jedność na dzisiejszej sesji plenarnej; Grupa S&D utoruje drogę do ambitnego, socjalnego budżetu, przyjaznego dla klimatu

Komunikat prasowy

Unijna taksonomia tworzy globalny złoty standard w dziedzinie zrównoważonych inwestycji; dzięki Grupie S&D pieniądze będą pracowały na rzecz planety i ludzi

Komunikat prasowy

Podczas gdy w rzeźniach mają miejsce nowe skandale związane z zakażeniami COVID-19, Grupa S&D apeluje o sprawiedliwe traktowanie pracowników sezonowych