Podziel się:

Eurodeputowani zatwierdzą dziś pierwszy środek w ramach Planu Odbudowy należącego do pakietu Next Generation EU, który zapewni dodatkowe możliwości finansowe w celu wsparcia europejskich działań naprawczych po kryzysie spowodowanym pandemią Covid-19. REACT-EU będzie dysponował kwotą nie mniejszą niż 47,5 mld euro w postaci dodatkowych środków. Socjaliści i Demokraci przewodzili negocjacjom w tej sprawie, zapewniając, że REACT-EU będzie w stanie zapewnić dodatkowe finansowanie dla najważniejszych sektorów, aby wnieść swój wkład w zapewnienie ekologicznych, cyfrowych i odpornych środków naprawczych w sytuacjach kryzysowych.

Eurodeputowana Constanze Krehl, rzeczniczka Grupy S&D ds. rozwoju regionalnego i współsprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ds. rozporządzenia w tej sprawie, powiedziała:

- Cieszę się, że posiedzenie plenarne daje zielone światło dla REACT-EU. Ten program, którego budżet wynosi 47,5 miliarda euro, jest zdecydowaną europejską reakcją na kryzys związany z pandemią Covid. Koncentruje się on na regionach i ludziach, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku pandemii: na utrzymaniu istniejących i tworzeniu nowych miejsc pracy, wzmacnianiu systemów opieki zdrowotnej oraz na wspieraniu dotkniętych kryzysem sektorów, takich jak kultura i turystyka. REACT-EU wspiera projekty z mocą wsteczną, od 1 lutego 2020 roku i jest inteligentnym i niebiurokratycznym narzędziem dla regionów w celu walki z pandemią z Covid-19 i jej konsekwencjami. Osobiście cieszę się również z tego, że wszystkie wydatki muszą być zgodne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, a także z porozumieniem klimatycznym z Paryża; powinno to być czymś oczywistym, ale zgoda w tej kwestii ze strony państw członkowskich wymagała wielu trudnych negocjacji.

Eurodeputowana Rovana Plumb, wiceprzewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Nasza Grupa zawsze przewodziła apelom o szybką i zdecydowaną reakcję UE, pokazującą, że Parlament Europejski jest gotowy do podjęcia działań i odpowiedniego zajęcia się walką z pandemią i jej konsekwencjami z korzyścią dla naszych obywateli.

- Podczas negocjacji zawsze skupialiśmy się na socjalnym elemencie REACT-EU. Dodatkowe środki należy przeznaczyć na zatrudnienie, edukację i umiejętności młodzieży, a w szczególności na włączenie społeczne i ochronę zdrowia. A podejmując te działania, musimy zapewnić, aby żadna grupa znajdująca się w niekorzystnej sytuacji nie została w tyle.

- Dziedzinami, na które zwrócona zostanie szczególna uwaga, są także ochrona zdrowia, turystyka i kultura. Nasza Grupa jak zawsze ciężko walczyła o zachowanie równowagi pomiędzy regionami - w tym najbardziej dotkniętymi pandemią i mniej rozwiniętymi - co stanowi podstawę polityki spójności.

Zaangażowani europosłowie

PLUMB Rovana

PLUMB Rovana

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Rumunia
KREHL Constanze Angela

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej

Komunikat prasowy

Grupa S&D dokonała tego: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie w pełni zielony z czerwonym sercem!

Komunikat prasowy

Porozumienie w sprawie funduszy regionalnych: Grupa S&D gwarantuje równość między regionami UE w ciągu następnych siedmiu lat