Podziel się:

Przed czwartkowym posiedzeniem Rady ds. Konkurencyjności Grupa Socjalistów i Demokratów apeluje do ministrów UE, aby dali zielone światło dla negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje (pCBCR). W  liście, zainicjowanym przez eurodeputowanych Grupy S&D, negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i przewodniczący komisji wzywają Radę do przełamania trwającego cztery lata impasu w tej sprawie oraz do poczynienia wreszcie postępów w zakresie przejrzystości finansowej i walki z unikaniem opodatkowania.

Evelyn Regner, eurodeputowana S&D i negocjatorka Parlamentu ds. dyrektywy w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje (pCBCR), powiedziała:

- Teraz, kiedy rządy pomagają przedsiębiorstwom przetrwać pandemię za pomocą publicznych pieniędzy, jeszcze ważniejsze stało się zapewnienie, aby duże firmy płaciły swoją sprawiedliwą część podatków. Publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje zobowiązuje duże międzynarodowe koncerny, takie jak Apple i Amazon, do ujawnienia tego, gdzie osiągają zyski i gdzie płacą podatki. Zaufanie obywateli do naszych demokracji zależy od tego, czy każdy wniesie swój sprawiedliwy wkład w odbudowę gospodarki. Nie możemy przymykać oczu na fakt, że niektórzy wielcy gracze prowadzą niewłaściwą działalność rynkową i bogacą się kosztem pozostałych.

- Wzywamy ministrów UE, aby dali wreszcie zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim. Sensowna, publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje jest kluczowym narzędziem, zapewniającym sprawiedliwość podatkową.

Ibán García del Blanco, eurodeputowany S&D i negocjator Parlamentu ds. dyrektywy w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje (pCBCR), powiedział:

- Od czterech lat walczymy o sensowną, publiczną sprawozdawczość w podziale na kraje, podczas gdy Rada hamuje postępy w zakresie przejrzystości korporacyjnej i podatkowej. Gratulujemy portugalskiej prezydencji umieszczenia w agendzie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje i głosowania w tej sprawie na przyszłym posiedzeniu Rady. W najbliższy czwartek rządy UE będą musiały wyłożyć swoje karty na stół, a społeczeństwo dowie się, kto opowiada się za przejrzystością finansową, a kto chroni interesy dużych międzynarodowych koncernów, które lekceważą swoje zobowiązania podatkowe.

- Najnowsza afera OpenLux ponownie przyniosła nam lekcję, przypominając nam o tym, że pilnie potrzebujemy sensownej przejrzystości finansowej, aby zwalczać uchylanie się od opodatkowania i przenoszenie zysków. W czwartek UE musi poczynić postępy w zakresie przejrzystości podatkowej i korporacyjnej.

Uwaga dla wydawcy:

W kwietniu 2016 roku Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie przepisów w sprawie przejrzystości podatków od osób prawnych, zwanych powszechnie publiczną sprawozdawczością w podziale na kraje (pCBCR) dla przedsiębiorstw wielonarodowych; wymagać one będą od dużych międzynarodowych firm publikowania rocznego publicznego sprawozdania ujawniającego, gdzie prowadzą działalność, gdzie osiągają zyski i ile płacą podatków i innych płatności w podziale na wszystkie kraje, w których prowadzą działalność. Środek ten uzupełniłby istniejące już przepisy dotyczące automatycznej wymiany informacji podatkowych i wprowadziłby rozliczalność wielonarodowych korporacji wobec społeczeństwa i wszystkich innych podatników.

W lipcu 2017 roku Parlament Europejski przyjął mandat do negocjacji międzyinstytucjonalnych, tzw. negocjacji trójstronnych. Od tego czasu decyzja w tej sprawie w Radzie jest blokowana przez pewną liczbę krajów, sprzeciwiających się temu wnioskowi; tym samym Rada nie przyjęła jeszcze stanowiska negocjacyjnego w tej kwestii. W dniu 24 października 2019 r. Parlament Europejski przyjął stanowczą rezolucję, w której w trybie pilnym wezwano państwa członkowskie do przełamania impasu w Radzie i zakończenia pierwszego czytania w sprawie publicznej CBCR oraz przystąpienia do negocjacji międzyinstytucjonalnych z Parlamentem. W czwartek Rada ds. Konkurencyjności będzie mogła uzgodnić swój mandat i przyjąć wkrótce swoje ogólne podejście.

Powiązane dokumenty

Relaunching the principle of sincere cooperation between the Council and the Parliament on Public Country-by-Country Reporting

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA DEL BLANCO Ibán
GARCÍA DEL BLANCO Ibán
Koordynator
Hiszpania
REGNER Evelyn
REGNER Evelyn
Członek
Austria

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
Grupa S&D jest zaniepokojona wpływem biznesu na przejrzystość finansową po ujawnieniu ingerencji organizacji biznesowej w projekt dyrektywy
Komunikat prasowy
Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych