Opublikowane:
Podziel się:

Europosłowie z Grupy S&D wstrzymali się dziś od głosu w finałowym głosowaniu nad ogólnoeuropejskim indywidualnym produktem emerytalnym (OIPE), ponieważ w ostatecznym kompromisie brakuje prawdziwie ogólnoeuropejskiego podejścia – zamiast tego zakłada on utrzymanie procesu autoryzacji na poziomie krajowym. Jednak Parlament Europejski, z Grupą S&D na czele, zdołał wywalczyć w trakcie negocjacji międzyinstytucjonalnych szereg ulepszeń w dziedzinie ochrony konsumentów korzystających z OIPE. OIPE jest częścią tzw. trzeciego filaru emerytalnego – pierwszym filarem są emerytury państwowe, a drugim – emerytury pracownicze.  Grupa S&D będzie traktować priorytetowo dalszy rozwój oraz wzmacnianie pierwszego i drugiego filaru, aby zapewnić pewną i konkretną ochronę socjalną wszystkim obywatelom w starszym wieku.

 

Pervenche Berès, rzeczniczka Grupy S&D ds. gospodarczych i monetarnych, powiedziała:

  • Finalny ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny dalece odbiega od tego, czego chcieli Socjaliści i Demokraci. Martwi nas drugoplanowa rola odgrywana przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), która nie została wzmocniona, ale jeszcze bardziej osłabiona podczas negocjacji z Radą. Przyjęty właśnie dokument umożliwi nazywanie produktów emerytalnych ogólnoeuropejskimi, gdy będą obowiązywały tylko w dwóch państwach. Rozwój OIPE jest na etapie malowania źle skonstruowanej ściany.   

Roberto Gualtieri, przewodniczący Komisji Gospodarczej i Monetarnej, powiedział:

- Udało nam się wprowadzić szereg ulepszeń w zakresie ochrony konsumentów, konkretnie w kwestiach ograniczenia opłat do 1% dla podstawowego OIPE oraz wymogu udzielania porad. Grupa S&D przewodziła zespołowi negocjacyjnemu Parlamentu Europejskiego w dążeniach do osiągnięcia tych celów, zmagając się z oporem ze strony państw członkowskich. To właśnie brak ambicji z ich strony jeśli chodzi o ogólnoeuropejski charakter produktu wpłynął na naszą decyzję o wstrzymaniu się od głosu w finałowym głosowaniu. Rada ponownie nie skorzystała z okazji wykazania się europejską wizją, podobnie jak w ostatnich miesiącach w przypadku innych ważnych prac, w tym nad rozporządzeniem w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR) 2.2 oraz przeglądem Europejskich Urzędów Nadzoru.

Kontakt dla prasy

WOLSCHLAGER Markus

Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Przyszły budżet UE: Radzie UE brakuje europejskiej wizji - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Cyfrowa Europa i AI: Komisja Europejska potrzebuje społecznej aktualizacji Cyfrowej Europy - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Wiarygodna „czarna lista” UE nie może już dłużej unikać przyjrzenia się unijnym rajom podatkowym