Podziel się:

W przededniu szczytu społecznego UE w Porto, Socjaliści i Demokraci zebrali się, aby opracować ambitny program dotyczący praw socjalnych.

Premierzy, ministrowie, eurodeputowani, związkowcy i pracownicy z kluczowych sektorów wzięli udział w wydarzeniu hybrydowym na żywo - Od Göteborga do Porto: Droga do Europy socjalnej - w celu omówienia wdrażania europejskiego filaru praw socjalnych.

W ramach tego filaru Socjaliści i Demokraci działają na rzecz wyeliminowania ubóstwa wśród dzieci, nierówności płci i zgonów związanych z pracą w Europie oraz na rzecz zapewnienia godnych miejsc pracy, godziwych wynagrodzeń i „prawa do odłączenia się” dla wszystkich obywateli. Szczyt społeczny w Porto, zwołany przez premiera António Costę, jest okazją do skierowania Europy na bardziej sprawiedliwą ścieżkę. 

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, powiedziała:

- Porto będzie punktem zwrotnym dla Europy: Ludzie muszą być na pierwszym miejscu, przed danymi dotyczącymi PKB, ponieważ wzrost gospodarczy ma znaczenie tylko wtedy, kiedy poprawia codzienne życie ludzi. Nie ma lepszego miejsca niż Portugalia, aby pokazać, że kryzys można rozwiązać w solidarny sposób.

- Po wielu latach „zaciskania pasa”, pandemia Covid-19 ujawniła prawdę: Tylko silna polityka społeczna może przyczynić się do sukcesu w walce z kryzysem. Potrzebujemy silnej sieci społecznej, która wyprowadzi miliony Europejczyków z ubóstwa i zapewni przyzwoite pensje tzw. ubogim pracującym. Jest rzeczą po prostu nie do przyjęcia to, że ​​co czwarte dziecko w UE jest zagrożone wykluczeniem społecznym. Musimy też zapewnić wsparcie tym samozatrudnionym, których małe firmy zostały dotknięte istotnymi restrykcjami z powodu pandemii Covid-19.

- Mam nadzieję, że krajowi przywódcy w Radzie UE wysłuchają apelu szczytu społecznego w Porto i nadadzą nowy impuls prawom socjalnym.

Przewodniczący PES, Sergej Staniszew, powiedział:

- Jesteśmy partią opiekuńczego państwa i praw pracowniczych. Szczyt w Porto to kolejny duży krok w kierunku zapewnienia silnych praw socjalnych, którymi naszym zdaniem powinni dysponować wszyscy obywatele. Premier António Costa ponownie umieścił Europę socjalną na pierwszym miejscu unijnej agendy.

- Od czasu ogłoszenia europejskiego filaru praw socjalnych, którego gospodarzem był premier Stefan Löfven w Göteborgu, wzywaliśmy do przełożenia tego filaru na konkretne polityki na rzecz obywateli. Komisarz UE, Nicolas Schmit dokonał w tej kwestii postępu w ramach planu działania Komisji. A teraz obecny szczyt stwarza szansę do podjęcia dalszych kroków w tej sprawie.

- Kryzys związany z pandemią Covid-19 ujawnił nierówności dzielące nasze społeczeństwa. Potwierdził on znaczenie państwa i działań publicznych. Podkreślił znaczenie usług publicznych, skutki niedofinansowania, potrzebę poprawy warunków pracy i wiele innych kwestii. Teraz ciężko walczymy o to, aby przezwyciężyć ten kryzys, ale kiedy już zostanie on przezwyciężony, nie możemy wrócić do utartych schematów działania. Szczyt w Porto musi utorować drogę do bardziej sprawiedliwej i w większym stopniu równej Europy dla wszystkich.

Pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i przewodniczący azorskich struktur Partii Socjalistycznej (PS), Vasco Alves Cordeiro, powiedział:

- Jako Postępowcy chcemy, aby z kryzysu związanego z pandemią Covid-19 wyłoniła się bardziej sprawiedliwa i bardziej zrównoważona UE. Jednak poprzednie kryzysy pokazały, że nie stanie się tak samoistnie. Nie stanie się tak, jeśli pozostawimy sprawy w rękach naszych politycznych przeciwników. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby szczyt w Porto stworzył okazję do tego, aby tak się stało, przemawiając jednym głosem, poczynając od naszych towarzyszy z Rady UE, Parlamentu Europejskiego i Komisji, a skończywszy na naszych lokalnych i regionalnych przywódcach.

- Jako socjaliści możemy być dumni z tego, że jesteśmy tymi, którzy przypominają wszystkim przywódcom, iż społeczny wymiar UE nie powinien pozostać drugorzędny. Celem odbudowy powinno być zapewnienie wsparcia wszystkim ludziom oraz zagwarantowanie terytorialnej, społecznej i gospodarczej spójności w Unii Europejskiej. Spójność to coś więcej niż polityka, to podstawowa wartość UE.

W wydarzeniu hybrydowym - zorganizowanym przez Grupę Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D) oraz Partię Europejskich Socjalistów (PES) - wzięli m. in. udział premier Portugalii, António Costa, premier Szwecji, Stefan Löfven, wicepremier Hiszpanii, Teresa Ribera, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, David Sassoli, mer Paryża, Anne Hidalgo, europejski komisarz ds. zatrudnienia i praw socjalnych, Nicolas Schmit, pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Vasco Alves Cordeiro, sekretarz generalny EKZZ, Luca Visentini, przewodniczący PES, Sergej Staniszew oraz przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García Pérez.

Socjaliści i Demokraci osiągnęli już znaczny postęp w zakresie praw socjalnych.

Rodzina polityczna PES była siłą napędową europejskiej gwarancji dla dzieci, która ma ostatecznie położyć kres ubóstwu wśród dzieci, gwarancji dla młodzieży, która ma zapewnić pracę większej liczbie ludzi młodych, proponowanej dyrektywy w sprawie odpowiednich minimalnych wynagrodzeń zapewniających wszystkim godziwą pracę, dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń mającej na celu walkę z różnicami w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, „prawa do odłączenia się” podczas telepracy, silniejszej ochrony pracowników platform internetowych i nie tylko. 

W ubiegłym miesiącu Grupa S&D i PES określiły te ambicje w „Deklaracji w sprawie Agendy z Porto 2030 na rzecz zrównoważonego dobrobytu”.

Pełen program „Od Göteborga do Porto: Droga do Europy socjalnej” jest dostępny na stronie internetowej Grupy S&D.

KONTAKTY PRASOWE

Grupa S&D, rzeczniczka przewodniczącej
Victoria MARTIN DE LA TORRE
victoria.martindelatorre@ep.europa.eu
+32 (0) 473 23 41 73                                      

Partia Europejskich Socjalistów, rzecznik ds. prasy i komunikacji
Robin MURPHY
robin.murphy@pes.eu
+32 (0) 491 86 97 48

PES w Komitecie Regionów, doradczyni ds. prasy i komunikacji
Monica TIBERI
monica.tiberi@cor.europa.eu
+32 (0) 2 282 23 81

Powiązane dokumenty

Programme - S&D/PES Conference - From Gothenburg to Porto: The Path Towards a Social Europe
Declaration: 2030 Porto Agenda for Sustainable Wellbeing

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodnicząca
Hiszpania
STANISHEV Sergei
STANISHEV Sergei
Członek
Bułgaria

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
„W pełni popieram wnioski wyciągnięte przez Komisję Europejską z pandemii Covid-19, ale analiza musi wykraczać poza jej wpływ na zdrowie” - mówi Iratxe García
Komunikat prasowy
Pod przywództwem Grupy S&D Parlament Europejski wzywa do zniesienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 w celu ratowania ludzkiego życia
Komunikat prasowy
Nowy EFS+ z gwarancją dla dzieci musi być kamieniem węgielnym odbudowy społecznej w Europie - mówi Grupa S&D