Podziel się:

Przywódcy grup politycznych w Parlamencie Europejskim przyjęli dzisiaj zalecenia dotyczące mandatu, struktury i składu Konferencji w sprawie przyszłości Europy w oparciu o końcowe sprawozdanie grupy roboczej ds. Konferencji. Zalecenia te służą jako mapa drogowa Konferencji w sprawie przyszłości Europy przed negocjacjami międzyinstytucjonalnymi z Komisją i Radą oraz proponują podejście oddolne z udziałem różnych podmiotów, w tym m. in. obywateli, parlamentarzystów krajowych i europejskich, rządów krajowych, instytucji UE, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i partnerów społecznych. Parlament Europejski przyjmie rezolucję w tej sprawie na początku 2020 roku.

Gabriele Bischoff, eurodeputowana S&D w grupie roboczej ds. Konferencji w sprawie przyszłości Europy, powiedziała:

- W wyborach europejskich w 2019 roku obywatele przesłali nam wyraźne przesłanie, dotyczące tego, że chcą zmiany. Europa musi odzyskać siłę, aby móc działać. W 2020 roku zaczniemy debatować nad przyszłością Europy, ale musimy to zrobić w inny sposób. W ostatnich latach Grupa S&D stała się liderem w zakresie zaangażowania obywateli dzięki oddolnemu podejściu do regularnych debat i rozmów z lokalnymi mieszkańcami w całej Europie. Obywatele i społeczeństwo obywatelskie muszą znaleźć się w centrum Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Dzięki agorom obywatelskim, które będą reprezentatywne dla naszego zróżnicowanego europejskiego społeczeństwa, chcemy zapewnić wkład ludzi zamieszkałych w każdym zakątku Europy. Przyszłość należy do ludzi młodych, dlatego też Grupa S&D naciskała również na dedykowane agory młodzieży w ramach Konferencji. Przy oddolnym podejściu i z Parlamentem Europejskim na czele, możemy rozpocząć prawdziwą rozmowę z ludźmi na temat przyszłej Europy, w którą wszyscy wierzymy i która zapewni odpowiednie rozwiązania obecnych i przyszłych wyzwań.

Domènec Ruiz Devesa, rzecznik Grupy S&D w Komisji Spraw Konstytucyjnych, powiedział:

- Parlament osiągnął obecnie szeroki konsensus w kwestii mandatu, struktury i składu Konferencji w sprawie przyszłości Europy, na podstawie opinii Komisji Spraw Konstytucyjnych i sprawozdania końcowego grupy roboczej. Te dwa różne elementy powinny być źródłem informacji dla rezolucji Parlamentu w związku z negocjacjami międzyinstytucjonalnymi z Komisją i Radą. Oczekujemy, że Konferencja będzie bardzo ambitna i odbywać się będzie przy dużym zaangażowaniu obywateli, a jej celem będzie konkretna poprawa legislacyjna i konstytucyjna europejskiej budowy, do czego obywatele wyraźnie wezwali w ostatnich wyborach europejskich. Ponieważ obywatele mają do odegrania w ramach tej Konferencji tak ważną rolę, Parlament Europejski, jako jedyna prawdziwie reprezentatywna instytucja UE, powinien w niej odgrywać rolę kierowniczą.

Zaangażowani europosłowie

RUIZ DEVESA Domènec

RUIZ DEVESA Domènec

Koordynator
Hiszpania
BISCHOFF Gabriele

BISCHOFF Gabriele

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Tuttlies Utta
Head of Department

TUTTLIES Utta

Niemcy
Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania