Podziel się:

Eurodeputowani S&D głosowali dziś za rezolucją w sprawie praworządności na Malcie, w następstwie niedawnych wydarzeń, związanych z zabójstwem Daphne Caruany Galizii i po niedawnej wizycie na Malcie delegacji eurodeputowanych z Komisji Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Claude Moraes, wiceprzewodniczący Grupy S&D powiedział:

- Dzisiejsze głosowanie ma miejsce po tym, jak delegacja eurodeputowanych została wysłana na Maltę na początku grudnia w ramach misji informacyjnej, mającej na celu zbadanie sytuacji w zakresie praworządności. Po spotkaniach z maltańskimi władzami i Europolem doszło do przełomu w dochodzeniach w sprawie zabójstwa Daphne Caruany Galizii. Ale niezależne dochodzenia są nadal w toku i musimy pozwolić maltańskim władzom na kontynuowanie prac, aby prawda mogła wyjść na jaw, a osoby odpowiedzialne mogły zostać postawione przed sądem.

- Jeśli chodzi o utrzymanie praworządności w całej UE, faktem jest, że UE nie ma żadnego skutecznego narzędzia do rozwiązywania problemów dotyczących praworządności we wszystkich państwach członkowskich UE w sposób niezależny i zrównoważony. W związku z tym, że w kilku przypadkach w różnych państwach członkowskich naruszono zasady demokracji, praworządności i praw podstawowych, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebne jest wprowadzenie stałego, ogólnounijnego mechanizmu.

Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D w Komisji LIBE powiedziała:

- Morderstwo Daphne Caruany Galizii było dla nas wszystkich szokujące. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy sprawcy tej zbrodni i ich wspólnicy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Dlatego też konieczne jest kontynuowanie dochodzeń przy wsparciu Europolu oraz doprowadzenie sprawy do właściwego rozstrzygnięcia. Nie ma również mowy o przerwaniu sądowych i konstytucyjnych reform na Malcie, przy wsparciu Komisji Weneckiej i w ścisłym dialogu z Komisją Europejską; przyjmujemy z zadowoleniem kroki podjęte zarówno przez maltański rząd, jak i parlament. Wszystko idzie w dobrym kierunku, ale pozostaje jeszcze sporo do zrobienia.

- Dzisiejsze głosowanie pokazuje również, że silny, kompleksowy i stały mechanizm UE w zakresie praworządności, który analizował będzie sytuację we wszystkich krajach UE i monitorował rozwój sytuacji przy udziale niezależnych ekspertów, o jaki od dawna apelujemy do Komisji, jest dziś potrzebny bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy nadzieję, że nowa Komisja usłyszy wreszcie nasz apel i przedstawi odpowiednie przepisy prawne w tej kwestii.

- Wszędzie tam, gdzie dochodzi do naruszenia prawa i niezależnie od tego, kto rządzi, ponosimy wspólną odpowiedzialność za zapewnienie, aby ludzie kolejny raz odzyskali zaufanie i wiarę w demokrację i praworządność.

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Presja czasu jest wyborem Wielkiej Brytanii, ale będziemy stać twardo na naszym stanowisku

Komunikat prasowy

Reakcje w sprawie granic w odpowiedzi na pandemię Covid-19 wprowadzają zamieszanie i są dyskryminujące

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Wielka Brytania powinna dotrzymać swoich obietnic