Podziel się:

Z powodu rosnącego napięcia pomiędzy autorytarnym reżimem w Mińsku a pokojowymi demonstrantami, Parlament Europejski ponownie debatuje dziś nad sytuacją na Białorusi, przed przyjęciem w środę zalecenia w sprawie polityki UE wobec tego sąsiedniego kraju. Zdaniem Socjalistów i Demokratów, stosunki UE z Mińskiem zależą od przestrzegania podstawowych praw człowieka i spełnienia żądań obywateli Białorusi, domagających się przeprowadzenia demokratycznych zmian.

Eurodeputowany Norbert Neuser, sprawozdawca pomocniczy Grupy S&D ds. Białorusi, powiedział:

- Alaksandr Ryhorawicz Łukaszenka mógł ukraść wybory prezydenckie z 9 sierpnia, ale nie mógł ukraść głosów ludzi! Białorusini zabrali głos i wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko rażącym fałszerstwom wyborczym oraz brutalnym represjom wobec pokojowych demonstrantów. Nie uznajemy wyniku wyborów i ponawiamy apel do Łukaszenki, aby wreszcie ustąpił. Zamiast tego Łukaszenka próbuje uciszyć swój naród i nie waha się stosować represji i zastraszania, naruszając bez ogródek prawa człowieka.

- W pełni popieramy uzasadnione żądania obywateli Białorusi, dotyczące przeprowadzenia nowych, wolnych i uczciwych wyborów oraz zniesienia autorytarnych rządów. Białorusini zasługują na to, aby mogli demokratyczne decydować o swojej przyszłości, podobnie jak wszyscy inni Europejczycy.

Rzecznik Grupy S&D do spraw zagranicznych, eurodeputowany Tonino Picula, powiedział:

- Z całą mocą potępiamy nieustające, brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów, opozycji i społeczeństwa obywatelskiego, stosowane przez białoruski reżim. Tylko w dniu wczorajszym władze rozkazały zatrzymać co najmniej pięciu kolejnych dziennikarzy, zajmujących się protestami w Mińsku. Współpraca z białoruskimi władzami nie będzie dłużej możliwa, dopóki reżim ten będzie kontynuował brutalne represje wobec ludności i nie uwolni wszystkich niedawno zatrzymanych osób i więźniów politycznych. Cała pomoc finansowa UE musi przynosić korzyści wyłącznie społeczeństwu obywatelskiemu. Chcemy także wspierać ofiary represji, pomagać w radzeniu sobie ze społeczno-gospodarczymi konsekwencjami pandemii Covid-19 i w dalszym ciągu współpracować z ludźmi: politycznymi i społecznymi aktywistami, związkowcami, obrońcami praw człowieka i młodzieżą, szukającym swojej przyszłości w tym kraju.

- Jak już powiedzieliśmy wcześniej, UE powinna dokonać przeglądu swojej polityki wobec Białorusi i przejść od „krytycznego zaangażowania” do „krytycznej ponownej oceny”. Wzywamy również UE do refleksji nad jej podejściem do krajów Partnerstwa Wschodniego, które naruszają wspólne zobowiązania w zakresie demokracji, praworządności, podstawowych wolności i praw człowieka. UE musi wziąć odpowiedzialność za dotrzymanie obietnicy w zakresie bezpieczeństwa i dobrobytu we wspólnym sąsiedztwie.

Zaangażowani europosłowie

PICULA Tonino

PICULA Tonino

Koordynator
Chorwacja
NEUSER Norbert

NEUSER Norbert

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Czas, aby Ameryka znów stała się odpowiedzialnym zespołowym graczem!

Komunikat prasowy

Tylko zjednoczeni możemy przezwyciężyć tragedię w postaci pandemii Covid-19: Javi López i Maria Manuel Leitão Marques wzywają do bliższej współpracy UE z Ameryką Łacińską

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pomimo pandemii Covid-19 rozpoczyna się czwarty „Tydzień Afryki” na rzecz nowego, zrównoważonego i równego partnerstwa UE-Afryka