Podziel się:

Socjaliści i Demokraci sprzeciwiają się zagranicznej ingerencji i finansowaniu organizacji anti-choice w Unii Europejskiej. W kampanie te szczególnie dużo pieniędzy zainwestowały źródła z Rosji i Ameryki, aby domagać się wprowadzenia powszechnego zakazu aborcji. Aby powstrzymać tę ingerencję, Grupa S&D apeluje o większą przejrzystość i lepsze przepisy, dotyczące zagranicznego finansowania dla organizacji pozarządowych i fundacji w Europie.

Aby zwrócić uwagę na problem zagranicznej ingerencji na rzecz wprowadzenia zakazu aborcji, eurodeputowani S&D, Evelyn Regner i Raphaël Glucksmann, współprzewodniczyli specjalnemu wysłuchaniu z udziałem ekspertów. Możesz je obejrzeć tutaj: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/femm-inge_20210325-1545-COMMITTEE-FEMM-INGE_vd

Eurodeputowana S&D, Evelyn Regner, przewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, powiedziała:

- Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami narastającego sprzeciwu wobec praw kobiet i równouprawnienia w niektórych państwach członkowskich. Podejmowane są liczne próby i wysiłki, aby ograniczyć decyzje kobiet dotyczące ich własnego ciała i objąć restrykcjami ich życie. Ratyfikacja i wdrożenie konwencji stambulskiej pozostają niekompletne, a w przestrzeni społecznej i cyfrowej dominują nowe formy przemocy: mowa nienawiści, mizoginia i przemoc w Internecie. Ponadto organizacje zajmujące się prawami kobiet w niektórych państwach członkowskich mają coraz większe trudności z dostępem do finansowania publicznego.

- Jednocześnie dowiadujemy się o rosnących przepływach finansowych spoza UE - z Rosji, USA i innych krajów - do europejskich organizacji anti-choice, które działają aktywnie na rzecz podważenia edukacji seksualnej i atakują prawo kobiet do decydowania o własnych ciałach. Jest to niedopuszczalne. Ta zagraniczna ingerencja jest atakiem na prawa podstawowe w Europie i na naszą demokrację. Potrzebujemy większej liczby i lepszych przepisów, aby zmniejszyć napływ brudnych pieniędzy z zagranicy.

Raphaël Glucksmann, eurodeputowany S&D i przewodniczący Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji, powiedział:

- Ingerencja w nasze demokratyczne życie nie dotyczy tylko naszych procesów wyborczych, ale ma ona również na celu wpływanie na ideologiczne i etyczne debaty w naszych społeczeństwach. Problem, którym się zajęliśmy, jest niezwykle poważny. Dotyczy on naszych fundamentalnych przekonań i wartości. W niedawnej historii widzieliśmy, jak pewne obce, wrogie mocarstwa wykorzystują kwestie społeczne, takie jak ustawodawstwo dotyczące aborcji, obrona praw kobiet lub ochrona mniejszości, aby narzucić swoje agendy naszym społeczeństwom i zwiększyć sztuczną polaryzację w naszych społeczeństwach. Ta ingerencja musi się skończyć. Europejscy obywatele nie powinni być manipulowani przez program ideologiczny, ukształtowany za granicą i narzucany im za pomocą zagranicznych pieniędzy.

Zaangażowani europosłowie

GLUCKSMANN Raphaël
GLUCKSMANN Raphaël
Członek
Francja
REGNER Evelyn
REGNER Evelyn
Członek
Austria

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga
CZERNY-GRIMM Inga
Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie
Komunikat prasowy
Zabezpieczenia w nowych przepisach dotyczących treści o charakterze terrorystycznym w Internecie będą chronić wolność wypowiedzi
Komunikat prasowy
Postępowcy łączą swoje siły, aby zainaugurować „Światowe Forum Postępu 2021” na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego świata