Opublikowane:
Podziel się:

Przed głosowaniem na posiedzeniu plenarnym w sprawie mianowania Christine Lagarde na przyszłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego, przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García powiedziała: 

- Europa musi zmierzać w kierunku budowy zrównoważonego społeczeństwa, zarówno ze względu na ochronę środowiska, jak i na ludzi, a Bank Centralny ma tu do odegrania ważną rolę. Poprzemy Christine Lagarde, ponieważ zobowiązała się do zaangażowania EBC na rzecz sprawiedliwej transformacji na model zrównoważonego rozwoju, a także obiecała kontynuację polityki Mario Draghiego, pobudzającej wzrost gospodarczy. Bardzo dobrą wiadomością jest również to, że bankiem tym po raz pierwszy pokieruje kobieta, a także jej zaangażowanie w zapewnienie parytetu płci w zarządzie. 

- Taki jest punkt wyjścia; będziemy walczyć o to, aby polityka pieniężna służyła poprawie warunków życia ludzi. Dzięki ostatnim decyzjom Mario Draghiego, pani Lagarde ma teraz większą swobodę, aby ponownie przemyśleć cele i strategie EBC oraz dostosować je do celów w zakresie zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej otwartość w kwestii wzrostu zakupów „zielonych obligacji” przez EBC jest dobrym znakiem i liczymy na nią jako sojusznika w walce o zrównoważony, sprawiedliwy wzrost gospodarczy, sprzyjający włączeniu społecznemu.  

- Polityka pobudzania wzrostu gospodarczego, w tym niskie stopy procentowe i programy zakupu obligacji, przyczyniły się już do ożywienia naszej gospodarki i stworzenia nowych miejsc pracy. Jednak teraz potrzebujemy polityki fiskalnej, aby zwiększyć inwestycje i zapobiec pogorszeniu się koniunktury gospodarczej. Polityka pieniężna nie może zrobić tego sama. Dlatego też moja Grupa w dalszym ciągu dąży do większej elastyczności i reformy paktu na rzecz stabilności i wzrostu. 

- W czasie dzisiejszej debaty plenarnej część eurodeputowanych z Grupy EPL powróciła do mantry dyscypliny i polityki oszczędnościowej. Oczekujemy, że pani Lagarde przeciwstawi się tej sztywnej polityce, która może wystawić na szwank euro i dobrobyt naszych obywateli.

- Liczymy na to, że pani Lagarde zachowa i rozwinie ustanowione praktyki w stosunkach między EBC a Parlamentem Europejskim w celu zagwarantowania demokratycznej odpowiedzialności, a tym samym legitymacji EBC. Grupa S&D dopilnuje, aby Parlament odgrywał w pełni swoją rolę w zakresie kontroli polityki EBC oraz tego, aby pani Lagarde dotrzymała złożonych przez siebie obietnic.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Wprowadźcie w życie reformę w kwestii globalnego podatku cyfrowego - domaga się Grupa S&D od ministrów finansów

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2020: PE domaga się w swoim stanowisku przeznaczenia największych w historii środków na klimat i młodzież

Komunikat prasowy

Przestańcie blokować przejrzystość podatkową - mówi rządom UE Grupa S&D