Podziel się:

Europoseł z Grupy S&D i główny negocjator z ramienia Parlamentu Europejskiego, Roberto Gualtieri, osiągnął dziś sukces w swoich wysiłkach na rzecz uzyskania większej kwoty na inwestycje w nowe miejsca pracy i zrównoważony rozwój w Europie. Nowe narzędzie investEU zostanie uruchomione w styczniu 2021 r.  

Roberto Gualtieri, przewodniczący Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz główny negocjator w sprawie investEU, powiedział:

-       Dzięki investEU możemy kształtować przyszłość Europy w sposób, który pozwoli na inwestowanie w małe i średnie przedsiębiorstwa, jak też projekty lokalne. Ten program to istotne partnerstwo między Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz krajowymi bankami prorozwojowymi. 

-       Grupa S&D była na czele inicjatywy skojarzenia narzędzia investEU z silną zachętą do wspierania projektów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, do promowania kultury, jak też do gwarantowania etycznego i zrównoważonego finansowania. 

-        Ten program inwestycyjny może być również postrzegany jako środek przeciwko populizmowi i negatywnej narracji na temat Europy. Zapewnimy, że projekty investEU będą widoczne dla obywateli dzięki naszemu postępowemu podejściu oraz działaniom na rzecz pozytywnych zmian w Europie.  

Uwaga do redaktorów:

Program InvestEU będzie prowadzony od 2021 do 2027 r. Stanowi rozszerzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) dzięki zapewnianiu unijnej gwarancji budżetowej, aby wspierać inwestycje i dostęp do finansowania w UE. InvestUE ma na celu uwolnienie 650 mld euro dodatkowych funduszy na inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę, badania, innowacje, cyfryzację, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz na inwestycje społeczne i w pozyskiwanie nowych umiejętności.

Kontakt dla prasy

Wolschlager Markus

WOLSCHLAGER Markus

Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”

Komunikat prasowy

Budżet UE na 2021 rok to nasza pierwsza szansa na pokazanie obywatelom, że wspieramy ich w czasach kryzysu i po nim

Komunikat prasowy

Udało nam się! Socjaliści i Demokraci zagwarantowali kolejny siedmioletni budżet UE