Podziel się:

Grupa S&D domaga się udzielenia rzeczywistego wsparcia dla osób i regionów, które zostały najbardziej dotknięte skutkami pandemii COVID-19. Członkowie Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) głosowali dziś w sprawie wniosku Komisji Europejskiej, aby w ramach inicjatywy ReactEU dodać 47,5 miliarda euro do obecnych programów w ramach polityki spójności, uznając go za dobrą wstępną reakcję, w równocześnie domagając się wprowadzenia istotnych poprawek.

Eurodeputowana Constanze Krehl, rzeczniczka Grupy S&D ds. rozwoju regionalnego i współsprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, powiedziała:

- Wsparcie w sytuacjach kryzysowych powinno zostać skierowane do tych, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku pandemii. Inicjatywa ReactEU to koło ratunkowe dla ludzi. Powinniśmy ją solidnie finansować, aby mogła sprostać wszystkim żądaniom na danym terenie.

- Musimy pójść o krok dalej. Prawo do finansowania musi sięgnąć 1 lutego 2020 roku, czyli początku kryzysu zdrowotnego. Ludzie muszą mieć możliwość skorzystania z tych kwot z mocą wsteczną. Ważne jest również, aby fundusze z inicjatywy ReactEU trafiły do ​​regionów przygranicznych, które zostały szczególnie dotknięte z powodu zamknięcia granic, a także do najbardziej potrzebujących osób i młodzieży.

- W związku z tym wprowadzimy minimalne udziały w celu wsparcia Interreg, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, a także Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Żaden region i żadna osoba nie powinny zostać pominięte.

- Naszym celem jest jak najszybsze przywrócenie wzrostu gospodarczego oraz stworzenie i utrzymanie miejsc pracy, zgodnie z długoterminowymi celami, związanymi z przejściem na zieloną i cyfrową gospodarkę.

Uwaga dla wydawców:

Pierwotny wniosek Komisji Europejskiej, dotyczący przeznaczenia 55 miliardów euro na inicjatywę ReactEU został dwukrotnie odrzucony przez Radę, która zaproponowała cięcia w łącznej wysokości 7,5 miliarda euro, pozostawiając dofinansowanie w wysokości przegłosowanej dziś przez komisję REGI - 47,5 miliarda euro.

Pieniądze z pakietu na inicjatywę ReactEU będą dostępne dla beneficjentów za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) już w ramach obecnego okresu budżetowego. Na okres 2021-2022 fundusze zostaną udostępnione w ramach programu Next Generation EU.

Zaangażowani europosłowie

KREHL Constanze Angela

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie