Podziel się:

Następny program badań naukowych i innowacji Horyzont Europa na lata 2021 – 2027 będzie opierał się na sukcesach programu Horyzont 2020, aby promować doskonałość w nauce. Przewiduje on też nowe aspekty, takie jak misje oraz tworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Parlament Europejski poparł w dniu dzisiejszym porozumienie zawarte z Radą Europejską, które zawiera ważne dla Grupy S&D priorytety, takie jak uwzględnianie kwestii klimatu, obszary partnerstw i misji, rosnące uczestnictwo w badaniach i innowacji ze strony państw członkowskich pozostających w tym względzie w tyle, jak też rola małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europejskiej Radzie ds. Innowacji.

Europejska Rada ds. Innowacji była do tej pory w fazie pilotażowej. Odtąd będzie punktem kompleksowej obsługi, dzięki któremu będzie można kojarzyć dokonania laboratoriów pod względem radykalnych i przełomowych innowacji z ich potencjalnymi zastosowaniami na rynku. Rada pomoże również przedsiębiorstwom typu start-up i MŚP oraz wesprze poprzez swoje instrumenty finansowe osoby wprowadzające innowacje.

Europoseł z Grupy S&D, Dan Nica, sprawozdawca ds. rozporządzenia ustanawiającego program ramowy oraz zasady dotyczące uczestnictwa oraz rozprzestrzeniania, a także rzecznik Grup S&D ds. przemysłu, energii i badań, powiedział:

  • Świat stoi przed wielkimi wyzwaniami, więc Europa potrzebuje więcej badań i innowacji, aby stawić im czoła: od wyzwań związanych ze zdrowiem, przez utratę miejsc pracy z powodu rozwoju technologii, po zmianę klimatu. Jasne jest, że UE niesie ze sobą wartość dodaną polegającą na dzieleniu się wiedzą oraz wspólnych wysiłkach naukowców.
  • Celem jest podniesienie poziomu doskonałości naukowej w całej UE, jak też zapełnianie luk w poziomie badań i innowacji wewnątrz Unii. Mają do tego doprowadzić: redukcja różnic płacowych między badaczami w równych częściach UE oraz zwiększenie budżetu na cele szerzenia doskonałości oraz poszerzania uczestnictwa do maksymalnie 3,3% programu.
  • Do Parlamentu i Rady w ich następnej kadencji będzie należeć uzgodnienie ostatecznego budżetu programu. Ważne, aby poziom ambicji, na który liczymy, został zachowany – chcemy przeznaczenia na program kwoty 120 mld euro. Tylko w ten sposób Europa może stać się bardziej konkurencyjna, stawić czoła wyzwaniom globalnym oraz pozostawać na czele dziedzin wiedzy i innowacji.

 

Soledad Cabezón, negocjatorka z Grupy S&D ds. decyzji dotyczącej programu Horyzont Europa, powiedziała:

  • Badania są niezbędne, jeśli chcemy wyznaczyć ścieżkę dla sprawiedliwej transformacji w stronę bardziej zrównoważonego społeczeństwa oraz bardziej zrównoważonej gospodarki, unikając przy tym powstawania nowych nierówności oraz redukując obecne, powstające przez wielkie przemiany naszych czasów. Dlatego też chcemy wzmocnić sektor badań i innowacji w ciągu kolejnych siedmiu lat. Dostęp do programu będzie łatwiejszy dla MŚP, ponieważ są one główną siłą napędową wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowych miejsc pracy w UE. Zostanie utworzona Europejska Rada ds. Innowacji, a 70% jej budżetu zostanie przeznaczonych na MŚP.
  • Kolejnym ważnym aspektem programu jest fakt, że badania w zakresie zdrowia skupią się na nowych wyzwaniach i problemach, które stały się bardziej powszechne w społeczeństwach, należą do nich różne typy raka, problemy z krążeniem i problem neurologiczne, jak też brak prewencji. 
  • Będziemy również brać od tej pory pod uwagę wpływ na społeczeństwo jako kryterium stymulacji badań. Przeznaczymy też konkretne fundusze na badania nad płcią oraz ułatwimy kobietom dostęp do studiowania nauk ścisłych i pracy w tym sektorze.

Zaangażowani europosłowie

NICA Dan

NICA Dan

Head of delegation
Koordynator
Rumunia

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Obywatele UE oczekują jak najszybciej bezpiecznej i dostępnej dla wszystkich szczepionki przeciwko Covid-19

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera przystępne cenowo, ekologiczne i energooszczędne budynki w UE

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i surowe wytyczne dotyczące europejskich projektów energetycznych