Podziel się:

W czasie dzisiejszego głosowania w Komisji Rozwoju Regionalnego Socjalistom i Demokratom udało się skierować przyszłość Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (JFT) na zieloną, społecznie sprawiedliwą ścieżkę. W związku z tym w ostatecznej wersji uzgodnionej w komisji uwzględniono szereg podstawowych socjalistycznych kwestii, takich jak: wzmocnienie wymiaru społecznego, infrastruktura społeczna, walka z ubóstwem energetycznym, wyraźne dostosowanie Funduszu do celu w postaci neutralności klimatycznej do roku 2050 oraz do celów średniookresowych do roku 2030, a także godziwe inwestycje w firmy, pod warunkiem że prowadzą one do tworzenia nowych miejsc pracy oraz mechanizm zielonej nagrody.

Pedro Marques, negocjator Grupy S&D ds. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, powiedział:

- Udało nam się wprowadzić mechanizm zielonej nagrody na poziomie 18% jako zupełnie nowe narzędzie. Dzięki temu po raz pierwszy w UE pieniądze będą przydzielane nie tylko zgodnie z obietnicami złożonymi przez państwa członkowskie, ale także zgodnie z ich konkretnymi osiągnięciami w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jest to kluczowy element, zapewniający sukces JTF i samej transformacji.

- Zmierzamy w kierunku osiągnięcia naszego ideału: Zielonego Ładu z czerwonym sercem. Zakres JTF koncentruje się w znacznym stopniu na infrastrukturze społecznej, usługach socjalnych użyteczności publicznej, walce z ubóstwem energetycznym oraz koncentracji na mieszkalnictwie socjalnym. 

Constanze Krehl, rzeczniczka Grupy S&D ds. polityki regionalnej, powiedziała:

- Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest powiązany nie tylko z celem w postaci osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do roku 2050, ale dzięki Grupie S&D również z celem pośrednim na rok 2030, aby zapewnić, że od samego początku będziemy na właściwej drodze, prowadzącej do postępu.

- Niniejszy fundusz jest pierwszym, kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Jego celem nie jest finansowanie transformacji klimatycznej lub energetycznej jako takiej, ale wsparcie finansowe społeczno-ekonomicznych konsekwencji tej transformacji. 

Rovana Plumb, wiceprzewodnicząca Grupy S&D odpowiedzialna za politykę regionalną, powiedziała:

- Trudne czasy wymagają zastosowania bezprecedensowych środków. Przyjmujemy z zadowoleniem wniosek Komisji dotyczący zwiększenia poziomu wsparcia finansowego dla Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ponieważ stanowi on potwierdzenie jego znaczenia jako narzędzia przekształcenia UE w bardziej ekologiczny i bardziej społeczny sposób.

- Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oznacza, że nikt nie zostanie pozostawiony samemu sobie. Zielony Ład reprezentuje transformację społeczną i musi ona być osiągnięta w uczciwy i sprawiedliwy sposób.

Zaangażowani europosłowie

MARQUES Pedro

MARQUES Pedro

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Portugalia
PLUMB Rovana

PLUMB Rovana

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Rumunia
KREHL Constanze Angela

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Aby położyć temu kres, potrzebujemy nowych norm i przepisów UE

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Mówimy stop sezonowym zmianom czasu! Państwa członkowskie muszą przestrzegać woli obywateli UE