Podziel się:

Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Stanowi ono największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia w Europie i ma bezpośredni negatywny wpływ na środowisko. To musi się skończyć.

Dyrektywy w sprawie jakości powietrza okazały się dotychczas skuteczne tylko częściowo.

W niniejszym ważnym sprawozdaniu Parlament Europejski proponuje aktualizację unijnych norm jakości powietrza oraz dostosowanie ich do wytycznych WHO; powinny one również obejmować nieuregulowane zanieczyszczenia, które wykazują istotny wpływ na zdrowie w UE, takie jak cząstki ultradrobne, sadza, rtęć i amoniak

Jakość powietrza powinna być traktowana priorytetowo w ramach wszystkich przepisów UE, w tym we wszystkich unijnych przepisach dotyczących emisji, dotyczących m. in. klimatu, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa i gospodarki odpadami. Transport drogowy i morski, rolnictwo i produkcja energii muszą szybko zwiększyć swoje wysiłki, aby wnieść swój sprawiedliwy wkład do zapewnienia czystszego powietrza.

Eurodeputowany S&D i sprawozdawca ds. sprawozdania, Javi López, powiedział:

- Obecna pandemia Covid-19 nauczyła nas, jak bardzo ważne jest stawianie zdrowia obywateli na pierwszym miejscu. Zanieczyszczenie powietrza jest największym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia w Europie. UE musi działać konsekwentnie, przyjmując nowe, ambitne strategie polityczne, aby zagwarantować czyste powietrze.

- Musimy zrewidować i poprawić obecne dyrektywy w sprawie jakości powietrza za pomocą takich środków, jak dostosowanie norm jakości powietrza UE do wytycznych WHO i najnowszych zaleceń naukowych, poprawa reprezentatywności i przejrzystości sieci monitorowania czy też ustanowienie skuteczniejszego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

- Muszą temu towarzyszyć inne inicjatywy, takie jak wspieranie nowego modelu zielonych miast i zrównoważonej mobilności w miastach. W związku z ogłoszeniem planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń większość Parlamentu Europejskiego opowiada się za zintensyfikowanymi działaniami i większymi ambicjami w zakresie jakości powietrza.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska, Jytte Guteland, powiedziała:

- Niniejsze sprawozdanie jest mocnym sygnałem dla Komisji Europejskiej w kwestii tego, że Parlament Europejski bardzo poważnie traktuje sprawę jakości powietrza. Chcemy, aby przyjęte zostały ostrzejsze środki, aby zapewnić czystsze powietrze i chronić zdrowie naszych obywateli.

- Europejski Zielony Ład powinien zaproponować działania, mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez sektory, które powodują największe wielkości emisji. W związku z tym kluczowym wyzwaniem, oczekujemy na plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.

- Jesteśmy szczerze zaskoczeni tym, że EPL próbowała osłabić tak ważną część sprawozdania, a mianowicie potrzebę zaktualizowania dopuszczalnych wartości w UE, aby wreszcie były one zgodne z wytycznymi WHO. Krótkowzroczne interesy gospodarcze nigdy nie mogą być ważniejsze od zdrowia publicznego i ochrony środowiska.

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte
GUTELAND Jytte
Koordynator
Szwecja
LÓPEZ Javi
LÓPEZ Javi
Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności