Podziel się:

Po dzisiejszym przesłuchaniu z udziałem członków Komisji Spraw Zagranicznych, Socjaliści i Demokraci postanowili poprosić o dodatkowe informacje Olivéra Várhelyi’ego, kandydata na komisarza ds. sąsiedztwa i rozszerzenia, przed zatwierdzeniem jego nominacji. Będzie on musiał do poniedziałku w południe udzielić odpowiedzi na dodatkowe pytania.

Tonino Picula, koordynator Grupy S&D w Komisji Spraw Zagranicznych powiedział:

 - Pan Olivér Várhelyi jest z pewnością bardzo doświadczonym dyplomatą, ale dzisiaj nie do końca nas przekonał. Pragniemy ujrzeć jasną wizję naszego wschodniego i południowego sąsiedztwa w tych trudnych czasach. Socjaliści i Demokraci pozostają zdecydowanymi zwolennikami procesu rozszerzenia UE i chcemy mieć pewność, że ta niezwykle ważna teka znajdzie się we właściwych rękach.

- Fakt, że znajdzie się on pod nadzorem wysokiego przedstawiciela, Josepa Borrella, jest już tego gwarancją. Chcielibyśmy mieć jednak pisemne zobowiązanie, że działania, jakie podjął pan Várhelyi w swojej poprzedniej funkcji jako Stały Przedstawiciel Węgier przy UE, nie wpłyną na jego przyszłe obowiązki. Oznacza to, że musi wytyczyć wyraźną granicę między swoimi poprzednimi funkcjami a tym, co pragnie robić.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D do spraw zagranicznych, Kati Piri powiedziała:

 - Od początku mieliśmy obawy dotyczące wyboru Olivéra Várhelyi’ego na węgierskiego kandydata na komisarza ds. sąsiedztwa i rozszerzenia. Wyznaczyliśmy „czerwoną linię”, zgodnie z którą musi on wyraźnie i całkowicie zdystansować się od Viktora Orbana i działań jego rządu, które wielokrotnie naruszały podstawowe prawa i wartości UE i były przyczyną wszczęcia przez Parlament Europejski procedury na podstawie art. 7.

- Powiedział on dzisiaj, że nie będzie przyjmował instrukcji od Węgier i że będzie działał w ogólnym interesie Unii Europejskiej, cytując odpowiedni artykuł Traktatu. Jednak, aby zapewnić sobie poparcie ze strony Grupy S&D, Várhelyi powinien wyjaśnić na piśmie, że jest naprawdę oddanym Europejczykiem. Ma to kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, że jako komisarz odpowiedzialny za sąsiedztwo i rozszerzenie musiałby być orędownikiem i strażnikiem europejskich wartości i przepisów na Bałkanach Zachodnich, w Turcji, w Europie Wschodniej, w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

Zaangażowani europosłowie

PIRI Kati

PIRI Kati

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Holandia
PICULA Tonino

PICULA Tonino

Koordynator
Chorwacja

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Nie może być współpracy UE z białoruskimi władzami represjonującymi swoich obywateli

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pomimo pandemii Covid-19 rozpoczyna się czwarty „Tydzień Afryki” na rzecz nowego, zrównoważonego i równego partnerstwa UE-Afryka

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem plan inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich, ale ostrzega, że nie ma drogi na skróty do demokracji i rządów prawa