Podziel się:

Po dramatycznym wybuchu epidemii COVID-19, jako Europejczycy i instytucje UE, powinniśmy być zjednoczeni i skuteczni, aby wygrać tę walkę. Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, pilnie potrzebne są środki na szczeblu UE.

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, powiedziała:

- Tylko dzięki jedności i solidarności możemy pokonać ten kryzys. Przede wszystkim pragnę złożyć hołd wszystkim pracownikom służby zdrowia za ich wspaniałą pracę w tych trudnych czasach. Musimy wyrazić uznanie dla ważnej roli publicznych systemów opieki zdrowotnej oraz tego, w jaki sposób ludzie reagują na bardzo silne środki, wprowadzone w takich krajach, jak Włochy. Wszyscy jesteśmy w tym razem i musimy działać w odpowiedzialny i ostrożny sposób. Musimy poprawić wymianę informacji i najlepszych praktyk oraz zademonstrować solidarność, jeśli chodzi o dostawy środków, potrzebnych na obszarach dotkniętych epidemią w największym stopniu.

- Jako politycy jesteśmy również odpowiedzialni za przewidywanie wszelkich gospodarczych i społecznych skutków tego kryzysu. Dlatego też apelujemy bez niepotrzebnej zwłoki i wahania o pełne wykorzystanie elastyczności, zgodnie z tym, co przewidziano w pakcie stabilności i wzrostu. Państwa członkowskie muszą zainwestować tyle, ile potrzeba, aby uniknąć rozprzestrzeniania się wirusa i zapewnić opiekę nad osobami chorymi.

- Jednak sama elastyczność fiskalna nie wystarczy. Powinniśmy zapewnić sobie zdolność fiskalną do uruchamiania polityki antycyklicznej i działań ukierunkowanych bezpośrednio na realizację celu. Należy udostępnić dodatkowe wsparcie finansowe. Europejski Bank Inwestycyjny powinien skorzystać ze wszystkich możliwości, jakimi dysponuje, aby zapewnić MŚP wsparcie płynnościowe w sytuacji kryzysowej, wesprzeć finansowanie najbardziej dotkniętych sektorów gospodarki i chronić miejsca pracy.

Rzeczniczka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska i sprawozdawczyni ds. rezolucji w sprawie epidemii COVID-19, Jytte Guteland, powiedziała:

- W obliczu zagrożenia dla zdrowia publicznego, takiego jak kryzys zwiany z epidemią COVID-19, Europa musi być teraz zjednoczona i skuteczna oraz chronić obywateli. Obywatele UE chcą czegoś więcej niż tylko słów; słusznie oczekują na zastosowanie konkretnych środków, mogących zapewnić skoordynowaną i wspólną reakcję w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Zatrzymanie wirusa w możliwie jak największym stopniu zapobiegnie nadmiernemu obciążeniu naszych krajowych systemów opieki zdrowotnej, a jednocześnie zapewni czas na opracowanie szczepionki i potencjalnego leczenia.

- Jako Socjaliści i Demokraci przyjmujemy z zadowoleniem decyzję Komisji Europejskiej o przeznaczeniu około 50 milionów euro na finansowanie badań nad szczepionkami i leczeniem. To jednak nie wystarczy.

- UE stosuje wspólne zamówienia na zakup środków ochrony indywidualnej, w tym masek na twarz, ale wzywamy Komisję Europejską do przyspieszenia procedury wspólnych zamówień oraz do dalszego jej wykorzystywania w przypadku pozyskiwania takiego sprzętu jak respiratory, a także sprzętu do diagnostyki i przyszłego leczenia. Zapewni to, że wszystkie państwa członkowskie będą mogły liczyć na równy dostęp do sprzętu, leczenia i szczepionek, co pozwoli uniknąć niedopuszczalnej spekulacji cenowej.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. ochrony zdrowia, Heléne Fritzon, powiedziała:

- Musimy nadal informować, współpracować ze sobą i podejmować środki, aby zapobiec zarażeniu większej liczby osób. Europa powinna być gotowa do reagowania na gospodarcze i społeczne skutki epidemii. W tym celu państwa członkowskie powinny skorzystać z dodatkowej elastyczności fiskalnej, do której są uprawnione w tego rodzaju okolicznościach. Nie możemy pozwolić na to, aby to zagrożenie dla zdrowia publicznego przerodziło się w nową recesję; nasi obywatele muszą mieć pewność, że UE i jej państwa członkowskie pracują na wszystkich poziomach, aby powstrzymać wirusa.

- Nie możemy ignorować społecznego wpływu, jaki wywiera epidemia COVID-19. Należy zagwarantować pełne prawa pracowników, takie jak elastyczne warunki pracy i płatny urlop zdrowotny w przypadku kwarantanny.

- Jedną z lekcji, płynących z tego kryzysu jest to, że w perspektywie długoterminowej wszystkie państwa członkowskie muszą wzmocnić swoje systemy zabezpieczenia społecznego i publicznej opieki zdrowotnej, zapewniając dobrze wyposażoną, wysokiej jakości infrastrukturę opieki zdrowotnej, która powinna być jednakowo dostępna dla wszystkich.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
FRITZON Heléne

FRITZON Heléne

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Szwecja
GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego dla europejskiej unii zdrowia

Komunikat prasowy

Propozycja Charlesa Michela dotycząca Planu Odbudowy i WRF jest „rozczarowująca” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i surowe wytyczne dotyczące europejskich projektów energetycznych