Podziel się:

Po dzisiejszym przesłuchaniu przed komisjami ochrony środowiska (ENVI), transportu (TRAN) oraz przemysłu, badań i energii (ITRE), Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim potwierdziła swoje zdecydowane poparcie dla wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, który ma zostać przyszłym komisarzem UE ds. Europejskiego Zielonego Ładu oraz działań na rzecz klimatu.

 Koordynatorka Grupy S&D w Komisji ENVI, Jytte Guteland powiedział:

- Dzięki swojemu uznanemu i cenionemu, wieloletniemu doświadczeniu politycznemu, a także dzięki swojej wrażliwości na środowisko i specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie, Frans Timmermans jest z pewnością właściwą osobą, aby zostać przyszłym komisarzem odpowiedzialnym za Europejski Zielony Ład i działania na rzecz klimatu, które mają stać się sztandarową polityką UE. Jesteśmy przekonani, że jako wiceprzewodniczący Timmermans będzie w stanie sprawić, by UE mogła odegrać wiodącą rolę w zaspokajaniu ogromnych oczekiwań naszych obywateli i młodych ludzi w kwestii stojących przed nami wyzwań związanych ze środowiskiem i klimatem.

- Przyjmujemy z zadowoleniem silne zaangażowanie Timmermansa w kwestii zapewnienia neutralności klimatycznej najpóźniej do roku 2050, ale także zwiększenia ambicji naszego celu w zakresie redukcji emisji do roku 2030. Opinia publiczna oczekuje, że w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania nowej Komisji przedstawi ona wniosek legislacyjny w sprawie unijnego celu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do roku 2030.

- Grupa S&D jest gotowa współpracować z Timmermansem i z całą Komisją w celu zapewnienia sprawiedliwej transformacji na Europę neutralną dla klimatu. Tylko postępowe polityki mogą jednocześnie w dostatecznym stopniu zredukować emisje szkodliwe dla klimatu oraz zapewnić przejście na społeczeństwo zrównoważone pod względem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Nikt nie powinien pozostać w tyle.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za Nowy Zielony Ład, Miriam Dalli powiedziała:

- Frans Timmermans po raz kolejny udowodnił, że jest właściwą osobą, aby zostać wiceprzewodniczącym, odpowiedzialnym za Europejski Zielony Ład i działania na rzecz klimatu. Zgadzamy się z jego odpowiedziami i zobowiązaniami. Wraz z obywatelami w całej UE i tysiącami młodych ludzi, którzy wyszli na ulice, oczekujemy, że UE odegra wiodącą rolę we wprowadzaniu w życie i w egzekwowaniu aktualnej polityki oraz w opracowywaniu nowych wniosków, które mogą zapewnić redukcje emisji, jakich domagamy się, aby na poważnie walczyć ze zmianami klimatycznymi.

- Potrzebujemy pilnych działań w celu ograniczenia emisji pochodzących z transportu morskiego i lotniczego. Potrzebujemy ponadto wiceprzewodniczącego, który zapewni egzekwowanie istniejących obecnie standardów w dziedzinie transportu drogowego i zapewni, że standardy te nie zostaną osłabione, ale wzmocnione. Wiceprzewodniczący Frans Timmermans może być pewien, że Grupa S&D jest gotowa do pracy w szybki i konstruktywny sposób nad wnioskami legislacyjnymi, które mogą konkretnie zwiększyć cele UE w zakresie gazów cieplarnianych zgodnie z celem UE, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2050.

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Mamy strategię w zakresie danych, która działa dla ludzi - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Aby położyć temu kres, potrzebujemy nowych norm i przepisów UE

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej