Podziel się:

Pandemia Covid-19 doprowadziła do przełożenia szczytu klimatycznego ONZ Cop26 w Glasgow na rok 2021. Grupa S&D rozumie powody tej decyzji, ponieważ teraz wysiłki wszystkich rządów muszą koncentrować się na ratowaniu życia ludzi. Nikt nie powinien jednak wykorzystywać tego odroczenia do kwestionowania priorytetu w postaci Europejskiego Zielonego Ładu i wniosku legislacyjnego w sprawie unijnego prawa klimatycznego.

Sprawozdawczyni Grupy S&D ds. prawa klimatycznego i rzeczniczka w Komisji Ochrony Środowiska, Jytte Guteland, powiedziała:

 - Nie można zablokować walki ze zmianami klimatu. Nasza praca nad unijnym prawem klimatycznym, a ogólniej mówiąc - Europejskim Zielonym Ładem - trwa dalej zgodnie z planem. Pozostaje to absolutnym priorytetem dla naszej Grupy i przyszłości przyszłych pokoleń. Chociaż szanujemy decyzję w sprawie przełożenia szczytu klimatycznego Cop26 w Glasgow, planowanego na listopad tego roku, na rok 2021 z powodu pandemii Covid-19, pragniemy wyraźnie oświadczyć, że nasze zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatu pozostaje niezmienne.

- Niestety, pomimo tej przerażającej pandemii, wciąż znajdujemy się w sytuacji kryzysowej związanej z klimatem i środowiskiem, która wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Ma to nadal kluczowe znaczenie, a prawo klimatyczne będzie stanowić najważniejsze ramy, które zagwarantują, że Unia osiągnie swój cel, jakim jest zapewnienie jej neutralności klimatycznej do roku 2050. Nie odroczymy absolutnego priorytetu, jakim jest powstrzymanie globalnego ocieplenia ani nie opóźnimy tego procesu legislacyjnego. Wysiłki Grupy S&D w sprawie klimatu nie zostaną poddane kwarantannie, ponieważ jest to walka o zapewnienie zrównoważonej przyszłości naszym przyszłym pokoleniom.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za Europejski Zielony Ład, Miriam Dalli, powiedziała:

- Po rozpowszechnieniu się Covid-19 jeszcze pilniejszą kwestią stało się wprowadzenie nowego modelu ekonomicznego, opartego na bardziej ekologicznym i zrównoważonym rozwoju. Szczyt klimatyczny Cop26 może zostać odroczony, ale naszej walki ze zmianami klimatu nie można odroczyć. Nie można też odroczyć naszego zaangażowania i wysiłków na rzecz bezzwłocznego zapewnienia UE ambitnego prawa klimatycznego i odważnego Europejskiego Zielonego Ładu, zgodnie z oczekiwaniami naszych obywateli.

- Świat po koronawirusie będzie inny. Na całym świecie będziemy mieli do czynienia z okresem recesji i stagnacji wraz z dramatycznymi konsekwencjami społecznymi i gospodarczymi. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, Europa będzie musiała inwestować w zieloną gospodarkę, przyjmując wszelkie niezbędne środki legislacyjne, aby naprawa gospodarcza przebiegła jak w możliwie jak najszybszy i najbardziej płynny sposób. Wykorzystywanie kryzysu związanego z koronawirusem jako pretekstu do odroczenia zmiany lub do ponownego stosowania dawnych lub przestarzałych recept byłoby nie tylko błędne, ale również krótkowzroczne w stosunku do naszych obywateli. Nie pozwolimy na to. 

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Zakaz przedwczesnego starzenia się produktów oraz obowiązkowe etykietowanie dotyczące trwałości i możliwości naprawy. Grupa S&D walczy o ambitny, zrównoważony jednolity rynek

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nowy pakiet Komisji Europejskiej zmierza w kierunku budowy Europejskiej Unii Zdrowia, o co apelowaliśmy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nawet w czasach kryzysu nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o demokrację i praworządność