Podziel się:

Po pierwszej wymianie poglądów na temat nowej kompleksowej strategii UE-Afryka, która odbyła się dziś na sesji plenarnej, Grupa Socjalistów i Demokratów przyjęła z zadowoleniem konstruktywne i pozytywne podejście, zaprezentowane przez komisarz Juttę Urpilainen oraz podkreśliła ponownie kluczową potrzebę skoncentrowania się na partnerstwie z krajami afrykańskimi na równych zasadach, opartych na zaufaniu i odpowiedzialności. Pragniemy, aby przydzielone inwestycje pobudziły wzrost gospodarczy przy jednoczesnym poszanowaniu demokracji i praw człowieka w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDG).

Koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju (DEVE), Udo Bullmann powiedział:

- Nasza Grupa jest podekscytowana możliwością otwarcia nowego rozdziału stosunków UE-Afryka. Wzywamy Komisję do wykorzystania przyszłej strategii UE-Afryka jako narzędzia do stworzenia podstaw nowego partnerstwa na zasadzie równości w duchu Agendy 2030 Narodów Zjednoczonych i celów zrównoważonego rozwoju. Nowa strategia musi przyczynić się do zbudowania bardziej zrównoważonej, zamożniejszej i bezpieczniejszej przyszłości dla Afryki, Europy i całej globalnej społeczności.

- Jeśli chcemy osiągnąć zmiany na lepsze, zgodnie z Agendą 2030 Narodów Zjednoczonych, w centrum naszych działań musimy umieścić walkę z nierównościami. Tylko w ramach walki z nierównościami we wszelkich formach - w społeczeństwach i w stosunkach UE-Afryka - możemy przyczynić się do wzmocnienia pozycji naszych partnerów na globalnym Południu i przystąpić wraz z nimi do określenia nowego modelu zrównoważonego rozwoju dla wszystkich.

- Cel ten będzie zagrożony, jeśli nowa strategia UE-Afryka skoncentruje się na tym, co Europa postrzega jedynie jako swoje krótkoterminowe interesy w dziedzinie gospodarki i bezpieczeństwa. Dlatego też oczekujemy, że Komisja nie ulegnie szkodliwym naciskom i zaproponuje zamiast tego zrównoważone podejście do przyszłych stosunków UE-Afryka.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za sprawy zagraniczne, Kati Piri powiedziała:

- Grupa S&D zawsze opowiadała się za zmianą paradygmatu w stosunkach UE-Afryka. Afryka jest prawdziwym i naturalnym partnerem dla Europy, a naszą współpracę musi charakteryzować całkowity brak stereotypów z przeszłości. Niniejsza debata stanowi okazję do wzmocnienia korzystnego dla obu stron partnerstwa między naszymi dwoma kontynentami. Przyjmujemy z zadowoleniem fakt, że nowa Komisja zademonstrowała gotowość przyjęcia tego podejścia, które - jak ufamy - znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej strategii UE-Afryka.

- „Z Afryką” oznacza ustanowienie prawdziwego i równego partnerstwa. Oznacza to, że gospodarka i zarządzanie przepływami migracyjnymi z pewnością będą ważnymi czynnikami w naszych przyszłych stosunkach, ale nie mogą one stanowić jedynych i najważniejszych czynników. UE ma polityczny obowiązek odejścia od modelu wyłącznie „potęgi ekonomicznej”, proponowanego przez inne podmioty globalne, takie jak Chiny czy kraje arabskie.

- Partnerstwo, jakie chcemy ustanowić i rozwijać z krajami afrykańskimi, musi w znaczący sposób walczyć z nierównościami, przynieść stabilność w walce z terroryzmem, wspierać sprawiedliwy handel i zrównoważone rolnictwo oraz promować równy dostęp młodzieży do wysokiej jakości edukacji. Wyeliminowane muszą zostać podstawowe przyczyny ubóstwa i nierówności.

- Takie są cele leżące u podstaw celów zrównoważonego rozwoju (SDG); muszą one symbolizować naszego przewodnika i gwiazdę polarną.

- Europa i Afryka mają do czynienia z tymi samymi zagrożeniami, ale mają także te same szanse. Razem i tylko razem stawimy im czoła dla dobra naszych obywateli i młodszych pokoleń.

Zaangażowani europosłowie

PIRI Kati

PIRI Kati

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Holandia
BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D potępia prawicowe próby podważenia unijnego konsensusu w sprawie Wenezueli

Komunikat prasowy

Turcja musi zastosować się do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i natychmiast uwolnić Selahattina Demirtasa

Komunikat prasowy

Grupa S&D: UE musi nałożyć nowe, poważne sankcje, jeśli Rosja nie zwolni natychmiast Aleksieja Nawalnego