Podziel się:

Po dzisiejszym przedstawieniu przez Komisję Europejską strategii na rzecz bioróżnorodności do roku 2030 oraz w związku ze zbliżającym się dniem bioróżnorodności w dniu 22 maja, Grupa S&D przyjęła z wielkim zadowoleniem tę nową inicjatywę.

Sprawozdawca Grupy S&D ds. strategii na rzecz bioróżnorodności, César Luena powiedział:

- W wyniku udanych starań Parlamentu o ogłoszenie stanu zagrożenia związanego z klimatem i środowiskiem oraz w związku z alarmującą utratą bioróżnorodności i degradacją ekosystemów, istnieje pilna potrzeba odwrócenia obecnych trendów poprzez zajęcie się wszystkimi czynnikami powodującymi utratę bioróżnorodności za pomocą konkretnych działań i ambitnych, wiążących celów. UE nie jest w stanie osiągnąć swoich celów w zakresie bioróżnorodności, wyznaczonych na rok 2020.

- Strategia na rzecz bioróżnorodności do roku 2030 jest dobrym punktem wyjścia, ale musimy zagwarantować, że tym razem osiągniemy nasze cele.

- Cieszymy się, że w strategii uwzględniono szereg postulatów Grupy S&D, takich jak ochrona co najmniej 30% ekosystemów lądowych i morskich w UE, ustanowienie wiążącego celu w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów oraz ochrona lasów pierwotnych. Apelowaliśmy również o przyjęcie wiążącego celu w postaci przywrócenia bioróżnorodności na poziomie co najmniej 30%.

- Kwestią o kluczowym znaczeniu jest to, aby ochrona bioróżnorodności została w pełni uwzględniona w różnych obszarach polityki. W tym względzie będziemy również uważnie przyglądać się strategii „od pola do stołu”. Aby zmienić sytuację, potrzebujemy nie tylko wiążących celów i właściwego wdrożenia, ale także niezbędnego finansowania. W ramach nowych WRF chcemy, by konkretny cel wydatków na bioróżnorodność wyniósł co najmniej 10%.

- Pandemia COVID-19 pokazała, że ​​nasze zdrowie i dobrobyt zależą w ścisły sposób od zdrowia naszego środowiska. Musimy chronić nasze ekosystemy i bioróżnorodność, jeśli chcemy zmniejszyć podobne zagrożenia w przyszłości. Potrzebujemy zmian o charakterze transformacyjnym, aby stawić czoła tak zwanemu szóstemu masowemu wymieraniu gatunków. Jako sprawozdawca sprawozdania Parlamentu w sprawie strategii na rzecz bioróżnorodności uczynię wszystko, co w mojej mocy, aby to osiągnąć.

Rzeczniczka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska, Jytte Guteland powiedziała:

- Nauka bardzo wyraźnie zademonstrowała, że ​​ekosystemy zarówno na całym świecie, jak i w Europie znajdują się pod ogromną presją. Szybka utrata bioróżnorodności stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla przyrody, ale także dla naszych społeczeństw, a ostatecznym rachunku - dla całego życia na naszej planecie. Europa musi zrobić wszystko, co w jej mocy, aby to zmienić oraz przywrócić silne i zdrowe ekosystemy. Prezentacja nowej strategii na rzecz bioróżnorodności jest ważnym krokiem w tym kierunku. Strategia ta powinna obecnie również służyć do utorowania naszej drogi do zrównoważonej naprawy gospodarczej po pandemii; w centrum tej naprawy gospodarczej powinny znaleźć się nasze cele w zakresie klimatu i bioróżnorodności.

- Podczas gdy główny nacisk kładziony jest na walkę z pandemią COVID-19, należy pamiętać, że kryzysy klimatyczny i ekologiczny nie znikną. Kryzysy klimatyczny i w dziedzinie bioróżnorodności stanowią dwie strony tego samego medalu i należy poszukiwać wspólnych rozwiązań, które mogą rozwiązać obydwa te kryzysy. Na bazie tej strategii UE powinna świecić przykładem oraz dążyć do przyjęcia ambitnego porozumienia w ramach zbliżających się dyskusji na temat globalnych ram w zakresie bioróżnorodności na okres po 2020 roku; porozumienie to jest podobne do porozumienia paryskiego w sprawie klimatu.

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja
LUENA LÓPEZ César

LUENA LÓPEZ César

Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy