Podziel się:

Osiągnięte wczoraj wieczorem porozumienie Eurogrupy kończy roczną blokadę, która wreszcie uaktualni Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) poprzez ulepszenie linii kredytowych dostępnych dla krajów strefy euro oraz przekształcenie EMS w fiskalne zabezpieczenie dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków do stycznia 2022 roku. W reakcji na porozumienie w tej sprawie eurodeputowany Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D ds. gospodarczych i monetarnych, powiedział:

- Gratulujemy Eurogrupie dokonanego wczoraj przełomu w kwestii reformy Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Parlament Europejski od dłuższego czasu domaga się od Rady szybkiego wdrożenia mechanizmu ochronnego w ramach jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Wczorajsza decyzja to ważny krok, zwłaszcza w kontekście obecnego kryzysu. Prace przeprowadzone w kontekście instrumentu Next Generation EU, a zwłaszcza emisja obligacji na Fundusz Odbudowy, zapewniają krajom wsparcie gospodarcze w celu poprawy ich systemów opieki zdrowotnej i edukacji. W konsekwencji pandemii Covid-19 banki znajdują się pod presją; musimy spodziewać się wzrostu liczby kredytów zagrożonych. Dzięki mechanizmowi ochronnemu będziemy lepiej przygotowani do radzenia sobie z ewentualnymi upadłościami banków, nawet jeśli banki są dzisiaj silniejsze i bardziej odporne w porównaniu z ostatnim kryzysem. Szkoda tylko, że tak dużo czasu zajęło Radzie osiągnięcie postępów w tej sprawie, która może wydawać się techniczna, ale powinna zapobiec szkodom dla ludzi i przedsiębiorstw.

- W związku z tym ostatnim sukcesem zachęcam Radę, aby przystąpiła natychmiast do tworzenia europejskiego systemu gwarantowania depozytów oraz do dokończenia budowy unii bankowej.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás
FERNÁNDEZ Jonás
Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
Grupa S&D jest zaniepokojona wpływem biznesu na przejrzystość finansową po ujawnieniu ingerencji organizacji biznesowej w projekt dyrektywy
Komunikat prasowy
Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych