Podziel się:

W czasie dzisiejszego wspólnego głosowania Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Handlu Międzynarodowego, Grupa S&D przewodziła poparciu dla głosowania w sprawie zgody na umowę o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią.

Eurodeputowani chcą jednak dalszych gwarancji, że zostaną w pełni wdrożone wszystkie aspekty porozumienia w sprawie Brexitu, w tym umowa o wystąpieniu i protokół dotyczący Irlandii Północnej, przed końcowym głosowaniem na posiedzeniu plenarnym.

Socjaliści i Demokraci odegrali wiodącą i konstruktywną rolę w ramach całej procedury kontroli i zgody, w szczególności w roli współsprawozdawcy w Komisji Spraw Zagranicznych. 

Andreas Schieder, współsprawozdawca ds. umowy UE-Wielka Brytania (Komisja Spraw Zagranicznych), powiedział:

- Nawet jeśli Brexit jest historycznym błędem, niniejsza umowa jest dobra. Po czasie przeznaczonym na analizę jesteśmy przekonani, że zawiera ona rygorystyczne przepisy dotyczące równych warunków działania oraz ogranicza negatywne konsekwencje Brexitu, chroniąc pracowników, konsumentów, środowisko i przedsiębiorstwa. Musimy jednak zachować szczególną czujność, aby zapewnić pełne przestrzeganie tej umowy, zwłaszcza biorąc pod uwagę niedawne jednostronne naruszenia umowy o wystąpieniu przez rząd Wielkiej Brytanii.

- Przed zaplanowaniem głosowania na posiedzeniu plenarnym oczekujemy z niecierpliwością na gwarancje złożone w dobrej wierze w kwestii należytego wdrożenia umowy o wystąpieniu, a zwłaszcza protokołu dotyczącego Irlandii Północnej. Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie wiceprzewodniczącego Komisji, Šefčoviča i Davida Frosta zasygnalizuje ruch w kierunku znalezienia praktycznych rozwiązań, które doprowadzą do pełnego wdrożenia przez rząd Wielkiej Brytanii protokołu dotyczącego Irlandii Północnej.

Paolo de Castro, negocjator Grupy S&D w Komisji Handlu Międzynarodowego, powiedział:

- Możemy w pełni poprzeć tę umowę, ponieważ ogranicza ona trudności, na jakie przedsiębiorstwa i obywatele napotkają w związku z Brexitem, w szczególności, jeśli chodzi o handel; zapewnia ona ponadto stosunki oparte na sprawiedliwym handlu i wysokich standardach, unikając dumpingu społecznego, środowiskowego i regulacyjnego.

- Mamy rzecz jasna nadzieję, że niniejsza umowa stanowić będzie fundament jeszcze silniejszego przyszłego partnerstwa z Wielką Brytanią, ale zależy to od pełnego wdrożenia przez rząd Wielkiej Brytanii wszystkich aspektów tej umowy i pełnego jej przestrzegania w przyszłości.

Zaangażowani europosłowie

DE CASTRO Paolo
DE CASTRO Paolo
Koordynator
Włochy
SCHIEDER Andreas
SCHIEDER Andreas
Head of delegation
Członek
Austria

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie