Podziel się:

Grupa Socjalistów i Demokratów przyjęła kompleksowy plan działań UE, obejmujący 25 pilnych i średniookresowych środków walki z kryzysem, wywołanym przez COVID-19, obejmujący także jego skutki społeczne i gospodarcze.

Przewodnicząca Grupy S&D w Parlamencie Europejskim, Iratxe García wysłała dziś list z postulatami Grupy S&D do przewodniczącej Komisji, Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej, Charlesa Michela oraz szefów państw i rządów UE przed ich jutrzejszym wirtualnym posiedzeniem.

Iratxe García powiedziała:

- Potrzebujemy pilnych, zdecydowanych i skoordynowanych działań na szczeblu europejskim. Przede wszystkim musimy chronić ludzkie życie i zdrowie. Dlatego też wzywamy do dokonania natychmiastowych ogólnounijnych inwestycji w badania naukowe oraz do efektywnego dzielenia się danymi w celu skutecznego leczenia i stworzenia potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19, która musi być dostępna dla wszystkich. Musimy również zabezpieczyć ogólnounijne zapasy niezbędnego sprzętu medycznego, materiałów i środków.

- Będziemy nadal nalegać na potrzebę emisji koronaobligacji oraz uruchomienie europejskiego mechanizmu stabilności, ale także na konieczność dokonania dużych inwestycji w sprzęt medyczny i badania nad szczepionką.

- Unijny Plan Marshalla powinien zostać uruchomiony już dzisiaj, aby udzielić wsparcia tym, którzy tego najpilniej potrzebują. Domagamy się pilnego wdrożenia systemu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Środek ten należy połączyć z tymczasowym europejskim systemem dochodu minimalnego dla osób, które stracą pracę lub prowadzą działalność na własny rachunek.

- Musimy zapewnić niezakłócone dostawy żywności podczas bezpośredniego kryzysu zdrowotnego i po jego zakończeniu, poprzez zabezpieczenie ich dalszej produkcji i transportu, bez stosowania barier na jednolitym rynku. Dlatego też apelujemy o lepszą koordynację i wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi na temat zamykania granic i ograniczeń, a także o zielone pasy.

- Czas trwania kwarantanny jest niejasny, co powoduje konieczność podjęcia pilnych działań na rzecz zmniejszenia przepaści cyfrowej, w szczególności w celu wspierania nauczania online i edukacji szkolnej w odległych obszarach; istnieje także potrzeba zapewnienia ułatwień podatkowych dla jednostek i rodzin przy zakupie komputerów lub tabletów.

Uwaga dla wydawców:

Tutaj można przeczytać kompleksowy Plan Działań Grupy S&D zawierający pilne, średnioterminowe i długoterminowe środki, dotyczące walki z pandemią, radzenia sobie z jej następstwami i przygotowania lepszej przyszłości.

Tutaj można przeczytać streszczenie Planu Działań Grupy S&D w sprawie walki z pandemią Covid-19: 25 naszych propozycji pokonania kryzysu:

25 proposals to overcome the crisis
25 mesures pour surmonter la crise
25 vorschläge zur bewältigung der krise
La proposta s&d per superare la crisi in 25 punti
25 propuestas para superar la crisis

Powiązane dokumenty

S&Ds Action Plan with urgent, mid-term and long-term measures: Fighting the pandemic, tackling its aftermath and preparing for a better future

Letter to leaders with S&D demands

25 proposals to overcome the crisis

25 mesures pour surmonter la crise

25 vorschläge zur bewältigung der krise

La proposta s&d per superare la crisi in 25 punti

25 propuestas para superar la crisis

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Komisja UE musi zintensyfikować działania na rzecz globalnej eliminacji Covid-19. To jedyny sposób na pokonanie tej pandemii

Komunikat prasowy

Grupa S&D mówi NIE dla egoistycznego, narodowego podejścia do szczepień. Jedynym wyjściem jest podejście unijne

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o bezpieczne szczepionki przeciwko Covid-19, szybko dostępne dla wszystkich, którzy ich potrzebują, a nie tylko dla tych, których na nie stać