Podziel się:

Z inicjatywy Socjalistów i Demokratów Podkomisja Praw Człowieka w Parlamencie Europejskim przeprowadziła dziś zdalną wymianę poglądów z ekspertami na temat wpływu pandemii Covida-19 na życie w więzieniach i w innych rodzajach miejsc przetrzymywania, które są bardzo przeludnione w wielu państw członkowskich. Aby zminimalizować ryzyko zarażeń, Grupa S&D wzywa rządy do rozważenia ograniczenia liczby zatrzymanych poprzez uwolnienie osób o kategorii niskiego ryzyka lub zatrzymanych przed procesem. Wszyscy więźniowie sumienia - w tym obrońcy praw człowieka - których zatrzymanie nie jest uzasadnione, muszą zostać natychmiast zwolnieni.

Eurodeputowana S&D, Maria Arena, przewodnicząca Podkomisji Praw Człowieka, powiedziała:

- Kryzys koronawirusa uwidacznia szereg niedopuszczalnych i powtarzających się problemów, występujących w więzieniach, w tym wielkie przeludnienie, które było już wcześniej znane i potępiane przez wiele organizacji pozarządowych. Kryzys musi być okazją do rozwiązania tych problemów i zmusić nas do przemyślenia systemu pozbawienia wolności, aby zatrzymanie było zawsze ostatnim rozwiązaniem, gwarantując poszanowanie praw człowieka.

- Ponadto więźniowie sumienia, w tym obrońcy praw człowieka, więźniowie polityczni i dziennikarze, muszą zostać jak najszybciej zwolnieni. UE powinna w tym względzie wywierać presję na wszystkich swoich partnerów na całym świecie.

Isabel Santos, eurodeputowana i rzeczniczka Grupy S&D ds. praw człowieka, powiedziała:

- W odpowiedzi na pandemię Covid-19 pewne rządy zdecydowały się zwolnić niektórych więźniów, aby pomóc w walce z wirusem. Jednak inne rządy postanowiły niestety zatrzymać w więzieniu wszystkich swoich więźniów politycznych, narażając tym samym ich życie. Ponadto w niektórych krajach nowe środki ograniczające i problemy związane z pandemią przyczyniły się do obecnego stanu niepewności i zagrożeń dla zdrowia w więzieniach. Bardzo niepokojące są na przykład doniesienia o zamieszkach w niektórych ośrodkach detencyjnych w Brazylii.

- Grupa S&D nieustannie wzywa do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na całym świecie, a teraz, podczas pandemii Covid-19, jest to pilniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Niedopuszczalne jest, aby pewne rządy wykorzystywały pandemię jako pretekst do zaostrzenia traktowania swoich zatrzymanych krytyków. Przypominamy im, że państwa są zobowiązane do zapewnienia wszystkim więźniom odpowiedniej opieki zdrowotnej i sanitarnej.

- Wzywamy również rządy do zapobiegania zakażeniom Covid-19 w innych rodzajach miejsc zatrzymania, takich jak ośrodki dla migrantów i uchodźców.

Uwaga dla wydawców:

Według raportu z 2019 roku na temat globalnych trendów, w więzieniach na świecie przebywa ponad 10 milionów mężczyzn, kobiet i dzieci, a więzienia są przepełnione w co najmniej 121 krajach.

Zaangażowani europosłowie

SANTOS Isabel

SANTOS Isabel

Koordynator
Portugalia
ARENA Marie

ARENA Marie

Członek
Belgia

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem sankcje wobec wojskowych przywódców zamachu stanu w Mjanmie oraz domaga się uwolnienia wszystkich więźniów politycznych

Komunikat prasowy

Grupa S&D odrzuca zewnętrzną politykę migracyjną, opartą wyłącznie na liczbach

Komunikat prasowy

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim apeluje o przeprowadzenie niezależnego śledztwa w sprawie zabójstwa ambasadora Attanasia w DRK