Podziel się:

Przed wspólnym posiedzeniem Rady Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych, które odbędzie się dzisiaj (15 marca), Grupa S&D wzywa Radę, aby w kwestii nielegalnej migracji nie ograniczała się do liczb i wzięła pod uwagę nasze obowiązki humanitarne w ramach wszelkich partnerstw z krajami trzecimi.

Grupa S&D opowiada się za partnerstwami z krajami trzecimi w ramach zewnętrznej polityki migracyjnej UE, którą ministrowie omawiają dziś po południu. Jednak eurodeputowani Grupy S&D uważają, że niewłaściwe jest forsowanie nieformalnych umów, które uzależniają współpracę z krajami trzecimi wyłącznie od kontrolowania liczby nielegalnych migrantów. Grupa S&D chce, aby umowy te były zrównoważone w perspektywie długoterminowej i by w pełni szanowały one prawo międzynarodowe i humanitarne.

Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D do spraw wewnętrznych, powiedziała:

- Potrzebujemy partnerstw z krajami trzecimi, ale nie możemy negocjować mozaiki jednostronnych, niesprawiedliwych i nieformalnych umów z krajami trzecimi i nazywać tego skuteczną polityką migracyjną UE. Wszelkie nieformalne ustalenia mogą zagrozić naszemu zaangażowaniu w ochronę praw podstawowych, przy jednoczesnym braku kontroli sądowej i demokratycznego nadzoru. Stosując tego rodzaju podejście do polityki migracyjnej, chowamy głowy w piasek.

- Prawo do azylu jest prawem międzynarodowym, które nigdy nie powinno zostać zagrożone. Tak jednak mogłoby się stać, a byłoby to bezpośrednim skutkiem umów zawartych przez UE z krajami trzecimi, które są uzależnione od ograniczenia liczby migrantów udających się do UE przez te państwa trzecie lub też z tych państw. Czas i energię, które zostaną poświęcone na dyskusje w Radzie na temat powrotów i readmisji, należy znacznie lepiej wykorzystać na wypełnienie i rozszerzenie zobowiązań dotyczących obciążeń związanych z przesiedleniami oraz na stworzenie nowych legalnych dróg migracji w dziedzinie pracy, nauki i biznesu.

Isabel Santos, rzeczniczka Grupy S&D ds. praw człowieka, powiedziała:

- Uzależnianie stosunków UE z krajami trzecimi w dziedzinie pomocy rozwojowej, handlu, wiz, współpracy w zakresie bezpieczeństwa czy inwestycji od liczby migracji jest rzeczą niedopuszczalną. Jako Socjaliści i Demokraci odrzucamy wszelkie próby prowadzenia polityki migracyjnej, która wywiera presję na kraje trzecie, aby współpracowały z UE w oparciu o wąsko zdefiniowany zestaw celów, który w zbyt dużym stopniu koncentruje się na kontrolowaniu migracji i zmniejszaniu liczby migrantów, a w zbyt małym stopniu na ochronie praw człowieka oraz poszanowaniu prawa międzynarodowego i humanitarnego.

- Współpraca z krajami trzecimi musi opierać się na zasadach równego partnerstwa. Jednak dyskusje ministrów na temat ułatwiania powrotów i readmisji migrantów w ramach tak zwanego „wzajemnie korzystnego partnerstwa”, podważyłyby tę równość oraz groziłyby stworzeniem napięć i warunków dla poważnych naruszeń praw człowieka. Jeśli w ramach tych partnerstw skoncentrujemy się na ścisłym wymiarze migracyjnym, stracimy z oczu tak ważne cele, jak pokój i stabilność, awans społeczny i cele rozwojowe, takie jak eliminacja ubóstwa i analfabetyzmu.

Zaangażowani europosłowie

SANTOS Isabel
SANTOS Isabel
Koordynator
Portugalia
SIPPEL Birgit
SIPPEL Birgit
Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie
Komunikat prasowy
Eurodeputowani S&D ponownie wyrażają poparcie dla kolumbijskiego porozumienia pokojowego
Komunikat prasowy
Zabezpieczenia w nowych przepisach dotyczących treści o charakterze terrorystycznym w Internecie będą chronić wolność wypowiedzi