Podziel się:

Socjaliści i Demokraci przewodzą dziś postępowej większości w kwestii dwóch rezolucji, które potwierdzają, że polityka migracyjna i azylowa UE potrzebuje długoterminowych rozwiązań opartych na solidarności oraz poszanowaniu praw podstawowych. Grupa S&D popiera sprawozdanie w sprawie wdrażania rozporządzenia Dublin III, które wzywa do sprawiedliwego podziału odpowiedzialności w kwestii wniosków o azyl w państwach członkowskich UE. Eurodeputowani S&D popierają również sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy powrotowej, które wzywa do tego, aby polityka UE w zakresie powrotów obywateli państw trzecich nie opierała się wyłącznie na liczbie powrotów, ale aby uwzględniała ona także ich stabilność i pełne poszanowanie praw podstawowych w ramach tego procesu.

 

Pietro Bartolo, sprawozdawca pomocniczy Grupy S&D w sprawie wdrażania rozporządzenia Dublin III, powiedział:

 

- Podczas gdy Europa nadal tkwi we wspólnym systemie azylowym, który nie nadaje się do tego celu, potwierdzamy dziś podstawowe zasady tego systemu: zawsze będziemy przestrzegać prawa jednostki do azylu. W tym tygodniu niemiecka prezydencja stwierdziła, że ​​uznanie przez ministrów spraw wewnętrznych UE tego, iż migracja stanowi europejskie wyzwanie, jest oznaką solidarności. Niestety, dowody wskazują na to, że istnieje wielka przepaść pomiędzy słowami a działaniami państw członkowskich. Dowody z ostatnich lat wskazują, że nadal istnieje nadmierne obciążenie i nieproporcjonalna odpowiedzialność krajów pierwszego przekroczenia granicy, ponieważ system transferu osób ubiegających się o azyl pomiędzy państwami członkowskimi jest w najlepszym przypadku nieskuteczny. Jedynym realnym rozwiązaniem jest długoterminowy i przewidywalny, ogólnounijny mechanizm solidarności, oparty na wspólnej odpowiedzialności i sprawiedliwych zasadach relokacji dla wszystkich państw członkowskich.

 

Sylvie Guillaume, sprawozdawczyni pomocnicza ds. wdrożenia dyrektywy powrotowej, powiedziała:

 

- Dzięki postępowej większości w Parlamencie Europejskim wysyłamy dziś wiadomość, że polityka powrotowa nie jest grą liczbową. Musimy mierzyć sukces unijnej polityki powrotowej nie tylko na podstawie stopy powrotów, ale również na podstawie trwałości i poszanowania gwarancji proceduralnych oraz zagwarantowania przestrzegania praw podstawowych. Istnieje szereg obszarów, w których polityka powrotowa UE wymaga znacznej poprawy. W ostatnich latach świat był świadkiem przerażających i nieludzkich warunków, panujących w niektórych obozach i mieliśmy to na myśli, mówiąc: „Nigdy więcej!” Środek detencyjny powinien być zawsze ostatecznością, a nie punktem wyjścia; stwierdzamy bardzo wyraźnie, że osoby nieletnie nie powinny być nigdy zatrzymywane na żadnym etapie procedury. Państwa członkowskie powinny w trybie pilnym zapewnić realne, oparte na społeczności alternatywy dla środka detencyjnego, które miałyby mniej szkodliwe skutki dla migrantów, a zwłaszcza dzieci i osób wymagających szczególnego traktowania, i które byłyby mniej kosztowne dla państw członkowskich.

Zaangażowani europosłowie

BARTOLO Pietro

BARTOLO Pietro

Członek
Włochy
GUILLAUME Sylvie

GUILLAUME Sylvie

Head of delegation
Członek
Francja

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zamiast czekać na rezygnację Fideszu, EPL powinna go wyrzucić wiele lat temu

Komunikat prasowy

Facebook nie tworzy praw! Grupa S&D inauguruje ogólnoeuropejską kampanię mającą na celu położenie kresu nadużyciom związanym z niewłaściwym wykorzystywaniem danych online

Komunikat prasowy

UE musi w skuteczniejszy sposób chronić media i sztukę - mówi Grupa S&D