Podziel się:

Socjaliści i Demokraci wezwali Komisję Europejską do uruchomienia nowego unijnego mechanizmu warunkowości budżetowej oraz bezzwłocznego wniesienia pierwszych spraw przeciwko rządom łamiącym praworządność. Na dzisiejszej sesji plenarnej w Strasburgu eurodeputowani debatowali nad unijnym mechanizmem, który uczyni praworządność warunkiem dostępu krajowych i lokalnych władz do unijnych funduszy. Grupa S&D przypomniała Komisji Europejskiej o jej roli strażnika traktatów UE, który musi zapewnić stosowanie unijnego prawa przez wszystkie rządy UE. UE opiera się na praworządności jako fundamencie, a Grupa S&D uważa, że ​​nadszedł najwyższy czas, aby uruchomić mechanizm praworządności i zastosować rozporządzenie dotyczące warunkowości, które obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

Eurodeputowana Eider Gardiazábal, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu, powiedziała:

- Podczas marcowej sesji Parlament ostrzegł Komisję Europejską przed ryzykiem, jakie stanowi opóźnienie wdrożenia mechanizmu w zakresie praworządności. Nie chcemy znaleźć się w tej samej sytuacji blokowania, z jaką mamy do czynienia przy wdrażaniu artykułu 7 - procedury, zawartej w traktatach UE, a dotyczącej zawieszania pewnych praw danego państwa członkowskiego. Bardzo ciężko pracowaliśmy nad tym, aby wprowadzić ten instrument warunkowości w zakresie praworządności. Dlatego też będziemy dążyć do jego jak najszybszego i skutecznego zastosowania.

Eurodeputowana Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, powiedziała:

- Przestrzeganie demokracji i rządów prawa leży u podstaw tego, kim jesteśmy jako Socjaliści i Demokraci, ale są one również podstawą, na jakiej opiera się Unia Europejska. Musimy je chronić, bez żadnych „jeśli” i żadnych „ale”. UE dysponuje kilkoma narzędziami, służącymi ochronie praworządności i musimy z nich wszystkich skorzystać bez dalszej zwłoki. Od 1 stycznia 2021 roku unijny mechanizm warunkowości w zakresie praworządności jest gotowy do ochrony pieniędzy podatników przed autokratami, którzy chcą podważyć unijne wartości i standardy demokratyczne. Jednak wydaje się, że w stosunku do tych despotów Komisja niechętnie podchodzi do podjęcia takich działań. Aby powstrzymać dalsze opóźnienia, nie mamy innego wyjścia, jak tylko podjąć kroki prawne w obliczu bezczynności Komisji. Jeśli perspektywa podjęcia kroków prawnych na podstawie art. 265 nadal nie okaże się wystarczająca, by skłonić Komisję do wniesienia pierwszych spraw w ramach mechanizmu warunkowości, to jesteśmy zdeterminowani do podjęcia kroków prawnych; posuniemy się tak daleko, jak trzeba, aby chronić wartości i prawa ludzi oraz Unię Europejską jako całość.

Eurodeputowana S&D, Isabel García Muñoz, wiceprzewodnicząca Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, powiedziała:

- Europejski budżet musi być wykonywany zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, ale wymaga to poszanowania zasad, na jakich opiera się Unia. Chodzi w szczególności o praworządność. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, czego jesteśmy świadkami w niektórych państwach członkowskich, gdzie sytuacja w dziedzinie rządów prawa ulega dramatycznemu pogorszeniu. Nie możemy narażać na szwank odbudowy Europy przez niewłaściwe lub nieuczciwe wykorzystanie funduszy. Mam nadzieję, że Komisja zareaguje na ten dzwonek alarmowy i przedstawi wkrótce wytyczne, na które nalegała w celu stosowania rozporządzenia w sprawie warunkowości. Przede wszystkim jednak nalegamy na to, aby poważne przypadki naruszenia praworządności, mające wpływ na budżet Unii i naruszające wolności i prawa obywateli zostały zbadane i by położono im kres.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
Koordynatorka
Hiszpania
SIPPEL Birgit
SIPPEL Birgit
Koordynatorka
Niemcy
GARCÍA MUÑOZ Isabel
GARCÍA MUÑOZ Isabel
Członkini
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Rzecznik prasowy
Wielka Brytania
Stanchev Alexander
STANCHEV Alexander
Rzecznik prasowy
Bułgaria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Dochodzenie w sprawie Frontexu ujawnia zaniedbania kierownictwa i pilną potrzebę zmian
Komunikat prasowy
Grupa S&D: „Przestrzeganie praw człowieka i lepsza odpowiedzialność demokratyczna są konieczne w polityce zewnętrznej i rozwojowej UE”