Podziel się:

Socjaliści i Demokraci, którzy właśnie powrócili z konferencji COP25 w Madrycie, gdzie dokonali wymiany poglądów z ekspertami i społeczeństwem obywatelskim, przyjęli z zadowoleniem Europejski Zielony Ład, który został przedstawiony dziś po południu na nadzwyczajnej sesji plenarnej. Ta mapa drogowa na rzecz zrównoważonego rozwoju pod względem ekologicznym, społecznym i ekonomicznym była warunkiem wstępnym poparcia Grupy S&D dla nowej przewodniczącej Komisji, Ursuli von der Leyen, a będzie jej przewodził wiceprzewodniczący wykonawczy, Frans Timmermans.

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García powiedziała:

- Jedenaście dni od rozpoczęcia pracy przez nową Komisję i dzięki Fransowi Timmermansowi dysponujemy planem przekształcenia UE w bardziej sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo, które odpowie na wyzwania związane ze zmianami klimatu. Musi to oznaczać całkowitą zmianę paradygmatu, aby zrezygnować z paliw kopalnych i osiągnąć neutralność klimatyczną w Europie do 2050 roku.

- Transformacją tą powinny kierować cele zrównoważonego rozwoju ONZ, abyśmy przezwyciężyli model ekonomiczny, który promuje chciwość, marnotrawstwo i wyczerpywanie zasobów; zamiast tego musimy promować model rozwoju społecznego zgodny ze zdrową planetą. Ta zmiana paradygmatu musi opierać się na trzech równie ważnych filarach: działaniach w dziedzinie klimatu - w tym pierwszym europejskim prawie klimatycznym - w celu zapewnienia neutralności wobec efektu cieplarnianego; silnych środkach socjalnych w celu zapewnienia sprawiedliwej transformacji i zmniejszenia nierówności; oraz bodźcach ekonomicznych, w tym dodatkowych 260 miliardach euro rocznie na rozwój zielonych inwestycji. 

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za Europejski Zielony Ład, Miriam Dalli powiedziała:

- Przyszedł czas na działanie. Działania te muszą być odważne, społeczne i wiążące. Europejski Zielony Ład musi być rewolucją przemysłową, która obejmie prawa socjalne, prawa pracowników, zrównoważony rozwój i konkurencyjność przemysłu. Jeśli chcemy być poważni i wiarygodni, wiążące cele i środki powinny zostać wprowadzone nie tylko na szczeblu UE, ale także na szczeblu państw członkowskich.

- Nikt nie powinien pozostać w tyle; przemysł także nie powinien używać międzynarodowych mechanizmów jako pretekstu do odwlekania działań w tej kwestii. Wszystkie sektory muszą wnieść do tego swój wkład. Należy stopniowo wycofywać się z dotacji na paliwa kopalne i odejść od nich. Powinny zostać wdrożone polityki na rzecz bezpośrednich inwestycji w czystsze technologie w całej UE i we wszystkich sektorach. Potrzebujemy redukcji emisji CO2 o 55% do 2030 roku, aby osiągnąć cel w postaci neutralności klimatycznej do 2050 roku; powinniśmy też poważnie rozważyć cel pośredni na rok 2040.

- Jeśli Komisja i ambasador UE ds. klimatu, wiceprzewodniczący Frans Timmermans, będą gotowi do spełnienia oczekiwań pod względem społecznym, ekonomicznym i środowiskowym, będą mogli liczyć na Grupę S&D. Jesteśmy gotowi. Przyszedł czas na działanie.

Uwaga dla wydawców: 

Poniżej zamieściliśmy link do nowej sekcji strony internetowej Grupy S&D, poświęconej w całości naszemu apelowi i propozycjom dotyczącym Europejskiego Zielonego Ładu.
https://www.socialistsanddemocrats.eu/pl/our-european-green-deal

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
DALLI Miriam

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Przemysł przyszłości będzie miał ekologiczny, zrównoważony i socjalny charakter - proponuje Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Odnieśliśmy dzisiaj duży sukces w ramach walki ze zmianami klimatu. Komisja Ochrony Środowiska UE zażądała włączenia sektora żeglugi do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji

Komunikat prasowy

Grupa S&D: COVID-19 nie może być pretekstem do odsunięcia w czasie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. UE i ONZ muszą podjąć natychmiastowe działania