Podziel się:

Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego wystosowała dziś zdecydowany apel do Komisji i Rady o zreformowanie listy rajów podatkowych UE. Eurodeputowani głosowali nad pierwszą rezolucją nowo utworzonej stałej Podkomisji do Spraw Podatkowych, o co usilnie zabiegali Socjaliści i Demokraci. Rezolucja ta domaga się większej przejrzystości i surowszych kryteriów w kwestii listy rajów podatkowych UE, a także rzeczywistych konsekwencji dla rajów podatkowych.

 

Eurodeputowany Pedro Marques, rzecznik Grupy S&D ds. podatków, powiedział:

 

- Obecna lista rajów podatkowych w UE pozwala unikać kłopotów najgorszym przestępcom. Osławione raje podatkowe, takie jak Szwajcaria, Hongkong czy Jersey, nigdy nawet nie znalazły się na liście, a Kajmany zostały skreślone z tej listy w wyniku szokującej decyzji, podjętej w październiku.

 

- Aby lepiej identyfikować raje podatkowe, Podkomisja do Spraw Podatkowych Parlamentu Europejskiego opracowała skuteczne narzędzie. Po pierwsze, musimy uwzględnić ostrzejsze wskaźniki ekonomiczne, takie jak minimalna efektywna stawka podatkowa. Dzisiaj nawet kraj o zerowej stawce podatkowej, taki jak Kajmany, nie jest wymieniany jako raj podatkowy. Aby skończyć z tym skandalem, wszystkie kraje z zerową stawką podatkową muszą być automatycznie umieszczane na tej liście. Jedynie minimalna efektywna stawka podatkowa ograniczy konkurencję podatkową. Po drugie, należy wzmocnić przejrzystość całej procedury. W tej chwili Grupa ds. Kodeksu Postępowania, której zadaniem jest kontrolowanie rajów podatkowych, spotyka się za zamkniętymi drzwiami, a kontrola publiczna jest niewielka. Wzywamy do większego zaangażowania Parlamentu Europejskiego w ten proces, aby zapewnić odpowiednią kontrolę i większą przejrzystość.

 

Paul Tang, eurodeputowany S&D, autor rezolucji i przewodniczący Podkomisji do Spraw Podatkowych, powiedział:

 

- UE będzie wiarygodna jako lider w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej tylko wtedy, kiedy uporządkuje swój własny dom. Dlatego też chcemy, aby kraje UE podlegały tym samym zasadom i kryteriom, jak inne kraje. W rezolucji tej Podkomisja do Spraw Podatkowych zobowiązała się do przeanalizowania rajów podatkowych w UE i zaproponowania niezbędnych ulepszeń w ich polityce podatkowej.

 

- Nie możemy już dłużej pozwalać rajom podatkowym, aby odbierały nam nasz legalny dochód. Aby dbać o naszych starszych obywateli i budować dobrą przyszłość dla naszych młodych ludzi, po prostu nie możemy sobie pozwolić na utratę dochodów z podatków, które słusznie należą się społeczeństwu. Jest to szczególnie prawdziwe teraz, w czasie pandemii. Jeżeli kraje trzecie nie opodatkowują europejskich przedsiębiorstw, rządy UE muszą same zostać poborcami podatkowymi w ostatniej instancji. Dzięki naszym wnioskom możemy przekształcić czarną listę rajów podatkowych UE w solidne narzędzie do zwalczania nadużyć podatkowych i przestępstw podatkowych. Wzywamy Komisję i Radę do przyłączenia się do naszej walki oraz zapewnienia sprawiedliwości podatkowej naszym obywatelom.

 

Uwaga dla redaktorów:

Głosowanie nad rezolucją w tej sprawie odbędzie się na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w styczniu 2021 roku.

 

Zaangażowani europosłowie

MARQUES Pedro
MARQUES Pedro
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Portugalia
TANG Paul
TANG Paul
Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
Grupa S&D jest zaniepokojona wpływem biznesu na przejrzystość finansową po ujawnieniu ingerencji organizacji biznesowej w projekt dyrektywy
Komunikat prasowy
Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych