Podziel się:

Nareszcie będziemy mieli europejski system transportu kolejowego z ludzką twarzą, w którym wszyscy podróżni, w tym osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, będą mieli prawo do pomocy i ochrony w razie opóźnień lub odwołania połączenia oraz gdy zetkną się z dyskryminacją. Taki był nasz cel jako Postępowców i jesteśmy dumni z tego, że pracowaliśmy nad tym, aby stało się tak w całej Europie.

Sprawozdawca i eurodeputowany Grupy S&D, Bogusław Liberadzki, powiedział:

- Ten nowy zestaw praw pasażerów w ruchu kolejowym zapewnia w szczególności możliwość zmiany planu podróży oraz wsparcie w przypadku opóźnień i odwołania połączenia, a także lepszą pomoc dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

- W przypadku opóźnień, przekraczających 60 minut, przedsiębiorstwa kolejowe będą zobowiązane do przedstawienia pasażerom wariantów zmiany trasy w celu znalezienia najlepszej alternatywy. Będą one także musiały zapewnić im posiłki i napoje oraz zwrot kosztów zakwaterowania.

- Cieszymy się również, że wraz z przechodzeniem na bardziej zrównoważoną mobilność, wszystkie pociągi będą musiały mieć dodatkową przestrzeń i stojaki na rowery.

- Europejski system transportu kolejowego będzie bardziej zrównoważony, bardziej ekologiczny i w większym stopniu przestrzegał będzie praw pasażerów. To właśnie obiecaliśmy. I z tego wreszcie możemy być dumni.

Koordynator Grupy S&D w Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego, eurodeputowany Johan Danielsson, powiedział:

- Aby osiągnąć nasze cele klimatyczne, musimy osiągnąć zmianę modalną, w ramach której kolejami przewozić się będzie więcej towarów i pasażerów. Obecnie pasażerowie kolei nie mają prawie żadnych praw, co utrudnia im zmianę transportu na kolej.

- Wzmocnienie praw pasażerów kolei jest niezbędne, aby podróże pociągami stały się bardziej atrakcyjne i konkurencyjne.

- Dlatego też cieszę się, że wreszcie osiągnęliśmy porozumienie w tej sprawie. Przepisy gwarantują bezpieczniejsze i łatwiejsze podróżowanie pasażerom kolei, w tym osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, a tym samym ułatwią podróżowanie koleją wszystkim Europejczykom.

Zaangażowani europosłowie

DANIELSSON Johan
DANIELSSON Johan
Koordynator
Szwecja
LIBERADZKI Bogusław
LIBERADZKI Bogusław
Członek
Polska

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Rzecznik prasowy
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Instrument UE „Łącząc Europę” stanowi historyczną szansę rozwoju zrównoważonych rodzajów transportu, inteligentnej infrastruktury energetycznej i wdrożenia cyfrowego
Komunikat prasowy
W obliczu zagrożenia strefy Schengen, Grupa S&D przewodzi apelom o pilne wprowadzenie zmian
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Parlament Europejski jest gotowy do wprowadzenia w życie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej