Opublikowane:
Podziel się:

To Unia Europejska musi przejąć odpowiedzialność i zapewnić podjęcie odpowiednich działań w celu aktywnego przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jest to kluczowe przesłanie delegacji Socjalistów i Demokratów w Nowym Jorku, którzy aktywnie uczestniczyli w szczycie w sprawie działań na rzecz klimatu 2019, szczycie w sprawie celów zrównoważonego rozwoju (SDG) oraz Dialogu na Wysokim Szczeblu ds. Finansowania Rozwoju. Eurodeputowani S&D - wiceprzewodnicząca, odpowiedzialna za Nowy Zielony Ład, Miriam Dalli, koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju (DEVE), Udo Bullmann, członek komisji DEVE, Marc Tarabella i członek Komisji Ochrony Środowiska (ENVI), Javier López - przyłączyli się również do strajku klimatycznego w Nowym Jorku i w państwach członkowskich UE, domagając się podjęcia działań w ramach walki ze zmianami klimatu. Delegacja Grupy S&D odbyła spotkania z kluczowymi zainteresowanymi stronami oraz wzięła udział w dyskusjach na temat sposobów przeciwdziałania zmianie klimatu. Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych obejmuje szczyt w sprawie działań na rzecz klimatu, który ma umożliwić realizację agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. Nowego Zielonego Ładu, Miriam Dalli powiedziała:

 - UE powinna odgrywać wiodącą rolę w kwestii reagowania na zagrożenia klimatyczne. Z powodu tego, że administracja USA dokonuje kroków wstecz w kwestii walki ze zmianami klimatu, a rozwój sytuacji w Brazylii i w innych krajach jest niepokojący, Unia Europejska musi odegrać w tej sprawie wiodącą rolę.

- Zobowiązania, przyjęte na szczycie w sprawie działań na rzecz klimatu, są niewystarczające, dlatego też zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zwiększyć nasze ambicje. Musimy obniżyć nasze emisje w Europie o 55% do roku 2030, abyśmy mogli osiągnąć gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla przed rokiem 2050. Będzie to wielka transformacja dla naszego społeczeństwa i musimy zapewnić, że zostanie ona przeprowadzona w sprawiedliwy i zrównoważony sposób.

Koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju, Udo Bullmann powiedział:

- Aby zbudować równe, zrównoważone i sprawiedliwe społeczeństwa, Europa i reszta świata muszą osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Cele te są uniwersalne i niepodzielne; nie będziemy mogli osiągnąć pokoju, jeśli nie powstrzymamy zmian klimatycznych; nie będziemy mogli powstrzymać zmian klimatycznych bez walki z nierównościami w naszych społeczeństwach. Nasza grupa polityczna mówi głośno i wyraźnie, że cele zrównoważonego rozwoju powinny kierować wszystkim, co robić będzie nowa Komisja Europejska; powinna ona również zapewnić, że nasza polityka wewnętrzna będzie spójna z naszymi politykami zewnętrznymi.

 

Zaangażowani europosłowie

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

LÓPEZ Javi

Członek
Hiszpania

TARABELLA Marc

Członek
Belgia

Kontakt dla prasy

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Szczyt klimatyczny Cop26 może zostać przełożony, ale nasze zaangażowanie na rzecz Zielonego Ładu UE i prawa klimatycznego jest silniejsze niż kiedykolwiek

Komunikat prasowy

Tymczasowy instrument wsparcia dla pracowników w UE powinien stanowić podstawę prawdziwego systemu reasekuracji na wypadek bezrobocia - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Musimy podjąć natychmiastowe działania, aby uratować przyszłość branży turystycznej - mówi Grupa S&D