Podziel się:

Dzisiejszy dzień jest dobrym dniem dla współpracy międzynarodowej i zewnętrznego wymiaru Unii Europejskiej. Dzisiejszy dzień jest dniem, w którym wreszcie inaugurujemy „Globalny Wymiar Europy”, znany również jako Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), instrument finansowy UE, dysponujący funduszem w wysokości 79,5 mld euro, mający na celu promowanie wartości, zasad i interesów UE na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) oraz celów porozumienia paryskiego.

Instrument ten, obowiązujący przez następnych siedem lat, zapewni większą koordynację i zgodność między politykami zewnętrznymi UE. Dzięki pracy naszej sprawozdawczyni i wszystkich zaangażowanych eurodeputowanych S&D sprawiliśmy, że Globalny Wymiar Europy stał się bardziej przejrzysty, wydajny i demokratyczny; stało się to dzięki dużej, aktywnej roli Parlamentu Europejskiego. Ustanowiono akty delegowane określające szczegółowe cele oraz priorytetowe obszary współpracy w zakresie programów geograficznych i celów tematycznych, a także dialog geopolityczny na wysokim szczeblu między wysokim przedstawicielem/wiceprzewodniczącym a komisarzami i Parlamentem Europejskim, co najmniej dwa razy w roku, w kwestii wskazówek dotyczących wdrażania ISWMR.

Sprawozdawczyni Grupy S&D i członkini Komisji Spraw Zagranicznych, eurodeputowana Maria Arena, powiedziała:

- Ostatecznie zapewniliśmy większą spójność, większą wydajność, a także większą przejrzystość nowego i jednolitego instrumentu finansowego zewnętrznego wymiaru UE. W ciągu najbliższych siedmiu lat Unia Europejska będzie mogła liczyć na budżet w wysokości 79 mld euro, aby wzmocnić nasze sąsiedztwo, współpracę rozwojową i międzynarodową, promować wartości UE i demokrację, a także ułatwić osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) oraz celów porozumienia paryskiego.

- Po długiej walce instytucjonalnej z Radą UE i Komisją zapewniliśmy dużą rolę Parlamentowi Europejskiemu, który będzie miał teraz dużo do powiedzenia w kwestii kierunków i programowania Globalnego Wymiaru Europy.

- Jako postępowcy jesteśmy szczególnie dumni z tego, że uniknęliśmy wprowadzenia warunkowości pomocy rozwojowej w kwestii migracji. Nie mogliśmy zaakceptować tego, aby UE wykorzystywała fundusze przeznaczone na pomoc krajom rozwijającym się jako formę szantażu w celu powstrzymania przepływów migracyjnych. Stawienie czoła migracji oznacza wyeliminowanie podstawowych przyczyn, takich jak ubóstwo i zmiana klimatu, oraz prowadzenie konkretnej walki na rzecz praw człowieka, demokracji, zrównoważonego rozwoju i edukacji.

- Dzisiejszy dzień jest dobrym dniem dla Europy i współpracy międzynarodowej.

Sprawozdawca pomocniczy Grupy S&D i członek Komisji Rozwoju, eurodeputowany Marc Tarabella, powiedział:

- Jesteśmy dumni z tego, że stworzyliśmy nowy, spójny i postępowy instrument. Mimo niechęci ze strony państw członkowskich, udało nam się włączyć Europejski Fundusz Rozwoju do unijnego budżetu, co pozwoliło na większą przejrzystość i rozliczalność, a także poszerzyliśmy zakres polityk zewnętrznych UE poprzez połączenie polityki zagranicznej, interesów geopolitycznych, celów współpracy rozwojowej i wykorzenienia ubóstwa. To prawdziwy i konkretny krok naprzód. Parlament Europejski będzie również bardziej zaangażowany w określanie konkretnych celów i priorytetów, obszarów współpracy oraz głównych kierunków wdrażania.

- Teraz wszystkie europejskie instytucje powinny zrobić wszystko, co konieczne, aby przejść od słów do czynów i wdrożyć w praktyce to nowe, kluczowe narzędzie.

Zaangażowani europosłowie

ARENA Marie
ARENA Marie
Członkini
Belgia
TARABELLA Marc
TARABELLA Marc
Członek
Belgia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Rzecznik prasowy
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D przedstawia swoje stanowisko w sprawie szczepionek; kluczowe znaczenie ma przygotowanie UE na wszelkie nowe pandemie
Komunikat prasowy
Grupa S&D: „Przestrzeganie praw człowieka i lepsza odpowiedzialność demokratyczna są konieczne w polityce zewnętrznej i rozwojowej UE”
Komunikat prasowy
Grupa S&D wzywa do wyjaśnienia udziału premiera Janeza Janšy w spotkaniu, sponsorowanym przez Organizację Mudżahedinów Ludowych Iranu