Podziel się:

Najważniejsze doroczne spotkanie Forum Politycznego Wysokiego Szczebla (HLPF) ONZ rozpoczyna się dziś w Nowym Jorku. Podstawowa platforma Organizacji Narodów Zjednoczonych, z udziałem 47 krajów, dokona przeglądu stanu realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 oraz realizacji jej 17. celów zrównoważonego rozwoju w następstwie pandemii COVID-19. Od czasu przyjęcia w 2015 roku Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju, Grupa S&D była silnie zaangażowana i zdecydowanie popierała ich realizację.

Koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju, Udo Bullmann, powiedział:

- Dramatyczna pandemia COVID-19 była bezprecedensowym sygnałem alarmowym dla całej społeczności międzynarodowej w sprawie pilnej potrzeby walki z wciąż szeroko rozpowszechnionymi nierównościami i ubóstwem.

- Pandemia pod żadnym pozorem nie może stać się pretekstem do przerwania wspólnych wysiłków na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, które reprezentują kompas na rzecz odbudowy gospodarki. Wprost przeciwnie, powinniśmy podjąć wysiłki, aby zademonstrować prawdziwą solidarność z najsłabszymi krajami, które są najbardziej narażone na skutki pandemii COVID-19.

- W związku z tym wzywamy społeczność międzynarodową i UE, jako globalnego gracza, do zdecydowanego połączenia konkretnych działań, takich jak redukcja zadłużenia krajów rozwijających się, inwestycje i odbudowa gospodarki.

- Nadszedł czas na systemowe przejście na bardziej zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu gospodarkę, bardziej odporne, sprawiedliwe i równe społeczeństwa oraz na walkę ze zmianami klimatu z korzyścią dla ludzi i środowiska.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za cele zrównoważonego rozwoju, Simona Bonafè, powiedziała:

- Jeśli chcemy wykazać się strategicznym podejściem, a także dążyć do osiągnięcia nowego paradygmatu społeczno-gospodarczego przez najbardziej dotknięte kraje, musimy być pewni, że społeczność międzynarodowa i UE zdają sobie sprawę, że pandemię COVID-19 można postrzegać jako okazję do inwestowania w nowy model rozwoju, zgodny z kryteriami zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

- Zmiany klimatu, ochrona środowiska oraz bardziej integracyjne i sprawiedliwe społeczeństwo są ważnymi celami w ramach celów zrównoważonego rozwoju. Cele te są jedyną i najmądrzejszą drogą prowadzącą do zwiększenia inwestycji i odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19.

- UE powinna odgrywać w tej kwestii wiodącą rolę, począwszy od włączenia celów zrównoważonego rozwoju do europejskiego semestru.

Zaangażowani europosłowie

BONAFÈ Simona

BONAFÈ Simona

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Włochy
BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Komisja UE musi zintensyfikować działania na rzecz globalnej eliminacji Covid-19. To jedyny sposób na pokonanie tej pandemii

Komunikat prasowy

Grupa S&D mówi NIE dla egoistycznego, narodowego podejścia do szczepień. Jedynym wyjściem jest podejście unijne

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o bezpieczne szczepionki przeciwko Covid-19, szybko dostępne dla wszystkich, którzy ich potrzebują, a nie tylko dla tych, których na nie stać