Podziel się:

Parlament Europejski będzie dzisiaj głosował nad sprawozdaniem Grupy S&D w sprawie prawa do bycia offline, w którym wzywa się do przyjęcia wiążącego prawa UE, przyznającego to prawo wszystkim europejskim pracownikom.

 

Zabierając głos przed głosowaniem nad swoim sprawozdaniem, eurodeputowany S&D, Alex Agius Saliba, powiedział:

 

- Pandemia Covid-19 zasadniczo zmieniła sposób, w jaki pracujemy. Obecnie więcej niż co trzeci pracownik w Europie pracuje w domu. Rośnie presja, abyśmy byli zawsze aktywni i zawsze osiągalni, ponieważ granice między życiem prywatnym a zawodowym coraz bardziej się zacierają. Praca w domu sprawia, że ​​odłączenie się jest szczególnie trudne. Badania pokazują, że osoby, które regularnie pracują w domu, dwukrotnie częściej pracują dłużej niż wynosi maksymalny limit 48 godzin tygodniowo, jak określono to w unijnym prawie. Koszt ludzki jest wysoki: od bezpłatnych nadgodzin, przez choroby mięśni i oczu, po depresję i wypalenie. Nie możemy porzucić milionów europejskich pracowników, którzy w dalszym ciągu wykonują swoją pracę w niezwykle trudnych warunkach pandemii; są oni wyczerpani z powodu presji, aby być zawsze „online” i w wyniku wydłużonych godzin pracy. Nadeszła chwila, aby stanąć u ich boku i zapewnić im to, na co zasługują: prawo do odłączenia się.

„Po godzinach pracy lub podczas wakacji pracownicy muszą mieć możliwość wyłączenia telefonu lub poczty elektronicznej bez obawy o negatywne konsekwencje. Jest to niezbędne dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Nadszedł czas, aby dostosować prawa pracowników do nowych realiów ery cyfrowej”.

Eurodeputowana Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia i praw socjalnych, powiedziała:

- W czasie dzisiejszego głosowania liberałowie i konserwatyści będą musieli wyłożyć swoje karty na stół: czy są gotowi dostosować prawa pracowników do ery cyfrowej, czy też nie? Prawo do bycia offline poprawi życie milionów pracowników w Europie, ale jest to również element większej układanki: walki o dostosowanie praw pracowników do wyzwań cyfrowego XXI wieku. To, czy rewolucja cyfrowa wzbogaci tylko nielicznych szczęśliwców, czy też naprawdę poprawi jakość życia wielu osób, będzie w dużej mierze zależało od tego, jak będziemy nią zarządzać i jak będziemy ją regulować. Podczas ostatniej rewolucji przemysłowej parlamenty - pod naciskiem ruchu robotniczego - odegrały kluczową rolę w zakotwiczaniu praw pracowniczych w prawie, a tym samym w ich urzeczywistnianiu w interesie ludzi. Teraz musimy zapewnić, aby cyfryzacja nie podważyła z trudem wywalczonych praw pracowników, takich jak godne warunki pracy, jasno określone godziny pracy i czas odpoczynku, godziwa płaca i wreszcie prawo do bycia offline.

- W tym głosowaniu grupy EPL i Odnowić Europę będą musiały pokazać swoje prawdziwe oblicze i zdecydować, po której stronie historii chcą się opowiedzieć. Moim zdaniem byłoby czymś haniebnym, gdyby odmówiono milionom pracowników tak bardzo potrzebnego prawa do bycia offline, a grzechem byłoby nie zapewnić, by postęp technologiczny w zakresie cyfryzacji przyniósł postęp społeczny dla wielu obywateli.

Uwaga dla wydawcy:

Prawo do bycia offline pozwala pracownikom na powstrzymanie się od podjęcia zadań i czynności związanych z pracą oraz od komunikacji elektronicznej, takiej jak rozmowy telefoniczne, e-maile i inne wiadomości, poza czasem pracy, w tym w okresach odpoczynku, urzędowych i dorocznych świąt, urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego oraz innych rodzajów urlopów bez negatywnych konsekwencji.

Sprawozdanie legislacyjne z inicjatywy własnej wzywa Komisję do przedstawienia dyrektywy w sprawie prawa do bycia offline; musi ono zostać przyjęte na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego kwalifikowaną większością 357 głosów.

 

 

 

Zaangażowani europosłowie

AGIUS SALIBA Alex

AGIUS SALIBA Alex

Koordynator
Malta
JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Trzeba wzmocnić prawa socjalne, aby poprawić jakość życia ludzi - domaga się Grupa S&D przed ogłoszeniem planu działania Komisji

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje do Komisji, aby traktowała osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych jako pracowników i aby odwróciła ciężar dowodu

Komunikat prasowy

Aby położyć kres skandalowi w postaci „ubogich pracujących”, niezbędne są godziwe płace minimalne i sprawiedliwe warunki pracy