Opublikowane:
Podziel się:

Eurodeputowani S&D poparli dziś wniosek, który dostosuje transeuropejską infrastrukturę energetyczną do europejskiego nowego Zielonego Ładu i porozumienia paryskiego. Rezolucja w tej sprawie, poddana pod głosowanie w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) wzywa do opracowania nowych, lepszych i bardziej ekologicznych przepisów dotyczących transeuropejskiej infrastruktury, które przyczynią się do przejścia na gospodarkę zeroemisyjną netto.

Dan Nica, rzecznik Grupy S&D ds. przemysłu, badań naukowych i energii powiedział:

- Nalegamy na zastosowanie długofalowego podejścia do planowania infrastruktury elektrycznej i gazowej, dlatego też domagamy się pilnej zmiany rozporządzenia w sprawie TEN-E. Są to ramy regulacyjne, które określają kryteria wyboru projektów na listę PCI. Wady obecnej procedury muszą zostać wyeliminowane, ponieważ chcemy większego zaangażowania Parlamentu Europejskiego, a także kryteriów wyboru, które obejmą oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju, wydajności lub klimatu oraz pozwolą na stosowanie nowej infrastruktury, takiej jak inteligentne sieci, instalacje magazynowe, wodór odnawialny lub transgraniczne projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii; należy to rozważyć w ramach nowego rozporządzenia w sprawie TEN-E.

- Niniejsza rezolucja potwierdza zobowiązanie dotyczące osiągnięcia unijnych celów w zakresie energii i klimatu do 2030 roku. Ponadto podtrzymuje ona długofalowe zobowiązanie Unii do obniżenia emisyjności oraz pierwszą zasadę wydajności energetycznej, wzywając Komisję do zaproponowania przepisów przejściowych w sprawie wydatków w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, a także w sprawie wyboru projektów z piątej listy PCI do końca 2020 roku. Ma to zapewnić zgodność wydatków i wyboru z zobowiązaniami podjętymi na mocy porozumienia paryskiego.

Zaangażowani europosłowie

NICA Dan

Head of delegation
Koordynator
Rumunia

Kontakt dla prasy

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera środki legislacyjne w ramach walki z epidemią COVID-19 na nadzwyczajnej sesji plenarnej

Komunikat prasowy

Grupa S&D proponuje ogólnounijny plan działań w sprawie walki z COVID-19 przed posiedzeniem Rady Europejskiej

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia. Apelujemy do Komisji o odroczenie wejścia w życie rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych