Podziel się:

Eurodeputowani S&D poparli dziś wniosek, który dostosuje transeuropejską infrastrukturę energetyczną do europejskiego nowego Zielonego Ładu i porozumienia paryskiego. Rezolucja w tej sprawie, poddana pod głosowanie w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) wzywa do opracowania nowych, lepszych i bardziej ekologicznych przepisów dotyczących transeuropejskiej infrastruktury, które przyczynią się do przejścia na gospodarkę zeroemisyjną netto.

Dan Nica, rzecznik Grupy S&D ds. przemysłu, badań naukowych i energii powiedział:

- Nalegamy na zastosowanie długofalowego podejścia do planowania infrastruktury elektrycznej i gazowej, dlatego też domagamy się pilnej zmiany rozporządzenia w sprawie TEN-E. Są to ramy regulacyjne, które określają kryteria wyboru projektów na listę PCI. Wady obecnej procedury muszą zostać wyeliminowane, ponieważ chcemy większego zaangażowania Parlamentu Europejskiego, a także kryteriów wyboru, które obejmą oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju, wydajności lub klimatu oraz pozwolą na stosowanie nowej infrastruktury, takiej jak inteligentne sieci, instalacje magazynowe, wodór odnawialny lub transgraniczne projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii; należy to rozważyć w ramach nowego rozporządzenia w sprawie TEN-E.

- Niniejsza rezolucja potwierdza zobowiązanie dotyczące osiągnięcia unijnych celów w zakresie energii i klimatu do 2030 roku. Ponadto podtrzymuje ona długofalowe zobowiązanie Unii do obniżenia emisyjności oraz pierwszą zasadę wydajności energetycznej, wzywając Komisję do zaproponowania przepisów przejściowych w sprawie wydatków w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, a także w sprawie wyboru projektów z piątej listy PCI do końca 2020 roku. Ma to zapewnić zgodność wydatków i wyboru z zobowiązaniami podjętymi na mocy porozumienia paryskiego.

Zaangażowani europosłowie

NICA Dan

NICA Dan

Head of delegation
Koordynator
Rumunia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Mamy strategię w zakresie danych, która działa dla ludzi - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Aby położyć temu kres, potrzebujemy nowych norm i przepisów UE

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej