Podziel się:

Sylvie Goulard, desygnowanej na komisarza, nie udało się dziś przekonać Socjalistów i Demokratów, którzy po jej przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim zwrócą się do niej o dalsze wyjaśnienia.

Rzeczniczka Grupy S&D ds. rynku wewnętrznego, Christel Schaldemose powiedziała: 

- Przesłuchanie Sylvie Goulard rodzi wiele pytań. Jesteśmy w szczególności zaniepokojeni faktem, że nadal ma ona do czynienia z dochodzeniami sądowymi we Francji i w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w sprawie ewentualnego fikcyjnego zatrudnienia asystenta parlamentarnego.

- Sprawa ta wydaje się poważna, ponieważ ​​wywołała ona jej rezygnację z funkcji minister obrony we Francji. Jeśli jako komisarz zostanie zmuszona do stawienia czoła postępowaniu sądowemu, jej powołanie zagrozi osłabieniem Komisji jako całości. Chcemy, aby komisarz był w 100% zaangażowany i mógł w pełni skoncentrować się na wykonywanej przez siebie pracy.

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialni za rynek wewnętrzny i politykę przemysłową, Biljana Borzan i Ismail Ertug, powiedzieli:

- Sylvie Goulard nie była w stanie udzielić konkretnych odpowiedzi. Może dlatego, że przydzielono jej zbyt obszerną tekę.

- Będzie ona musiała promować jednolity rynek, opracować długoterminową strategię dotyczącą europejskiego przemysłu, w tym cyfryzacji, a jednocześnie zadbać o naszą obronę, bezpieczeństwo i politykę kosmiczną. A także o sektor audiowizualny! Może i dysponuje ona dużym doświadczeniem w europejskiej polityce, ale uważamy, że to zbyt wiele. 

- Nasze zaniepokojenie budzi jej zdolność do wyznaczania priorytetów wśród jej różnych pól pracy. Ta obszerna teka może stanowić wyzwanie, jeśli chodzi o koordynowanie i równe kierowanie inicjatywami we wszystkich trzech dyrekcjach generalnych, które będzie nadzorować, przy równoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu jakości jej pracy. W szczególności chcemy zagwarantować, by poświęciła ona dostateczną ilość czasu na opiekę nad sektorem audiowizualnym, który znajduje się pod prawdziwą presją ze względu na cyfryzację, nowych uczestników rynku i konkurencję.

- W kwestii polityki przemysłowej mamy obawy dotyczące jej zdolności do wprowadzania zmian. W jej pisemnych odpowiedziach nie dostrzegamy niczego nowego w kwestii spójnej strategii, która powinna przezwyciężyć podejście silosowe obecnej Komisji. Zbyt wiele inicjatyw będzie zależeć od różnych komisarzy, a zbyt mało jest usprawnień. Ryzyko polega na tym, że kontynuowany będzie dotychczasowy scenariusz działania.

Zaangażowani europosłowie

BORZAN Biljana

BORZAN Biljana

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Chorwacja
ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
SCHALDEMOSE Christel

SCHALDEMOSE Christel

Head of delegation
Koordynator
Dania

Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit

HÉLIN-VILLES Solange

Francja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Cyfrowa konstytucja dla Europy spóźniona o 20 lat. Ludzie muszą być ważniejsi od zysku!

Komunikat prasowy

Grupa S&D zapewnia, że treści terrorystyczne online będą usuwane w ciągu godziny

Komunikat prasowy

Ci, którzy nie oszukują, nie mają się czego obawiać! Grupa S&D toruje drogę do wprowadzenia zakazu wad ukrytych, które skracają długość życia produktów