Podziel się:

Podczas dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Socjaliści i Demokraci wezwali do niezwłocznego wdrożenia bezprecedensowego i bardzo potrzebnego instrumentu odbudowy i zwiększania odporności (RRF).

Obywatele i przedsiębiorstwa w całej Europie oczekują jak najszybszego wsparcia finansowego, aby przezwyciężyć szkody spowodowane pandemią Covid-19. Ekologia i cyfryzacja to jasne kryteria ustalone dla planów krajowych, przedłożonych Komisji Europejskiej w ramach procedury ich oceny. Niezbędne jest jednak uwzględnienie również kryteriów społecznych, zgodnie z przyjętą miesiąc temu deklaracją z Porto w sprawie europejskiego filaru społecznego.

Poglądy te zostaną uwzględnione w rezolucji, która ma zostać przyjęta przez Parlament Europejski.

Eurodeputowana Eider Gardiazábal, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu, powiedziała:

- Instrument odbudowy i zwiększania odporności ma na celu wspieranie istotnych zmian. W ramach tego procesu filar społeczny ma kluczowe znaczenie dla wyjścia z kryzysu. Wpływ społeczny będzie kluczowym czynnikiem, gwarantującym, że wszyscy bez wyjątku będą mogli skorzystać z planów krajowych.

- Dlatego też wzywamy Komisję do przeprowadzenia oceny planów krajowych pod kątem uwzględnienia w nich wymiaru społecznego. Cyfryzacja i ekologia są ważnymi elementami architektury RRF, ale wymiar społeczny też powinien nim być.

Eurodeputowany Jonás Fernández Alvarez, rzecznik Grupy S&D ds. gospodarczych, powiedział:

- Dla nas jako Socjalistów i Demokratów kluczowe jest, aby plany odbudowy i zwiększania odporności uwzględniały nie tylko ekologiczne i cyfrowe cele zawarte w rozporządzeniu w sprawie RRF, ale także promowały spójność społeczną i terytorialną. Wspieranie sprawiedliwości społecznej jest kluczowym priorytetem naszej grupy politycznej. Najbliższe tygodnie będą miały kluczowe znaczenie dla procedury oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności przedłożonych przez państwa członkowskie UE. Komisja Europejska musi przestrzegać rozporządzenia w sprawie instrumentu odbudowy i zwiększania odporności oraz udostępniać Parlamentowi Europejskiemu wszelkie istotne informacje w tej kwestii.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás
FERNÁNDEZ Jonás
Koordynator
Hiszpania
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
Koordynatorka
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Stanchev Alexander
STANCHEV Alexander
Rzecznik prasowy
Bułgaria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: „Przestrzeganie praw człowieka i lepsza odpowiedzialność demokratyczna są konieczne w polityce zewnętrznej i rozwojowej UE”
Komunikat prasowy
Parlament Europejski popiera apel Grupy S&D o reformę przestarzałych reguł fiskalnych UE