Opublikowane:
Podziel się:

Przed wizytą przewodniczącej von der Leyen i komisarz Johansson w Grecji Socjaliści i Demokraci apelują o prawdziwą solidarność UE w odpowiedzi na sytuację migracyjną na grecko-tureckiej granicy, nie tylko z pojedynczym krajem granicznym, ale pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi i z uchodźcami, uciekającymi ze stref wojennych.

Zabierając głos podczas debaty plenarnej, Grupa S&D w Parlamencie Europejskim wyraziła poparcie dla Grecji i innych krajów, mających do czynienia z tymi samymi wyzwaniami na granicach, ale przypomniała Komisji i Radzie, że azyl jest prawem podstawowym i stanowi część prawa UE i prawa międzynarodowego, których przepisami związane są wszystkie państwa członkowskie. Eurodeputowani S&D wzywają również Komisję do przedstawienia awaryjnego planu w zakresie relokacji, traktując priorytetowo szczególnie zagrożonych uchodźców w Grecji - nie tylko małoletnich bez opieki, ale także dzieci i rodziny - oraz do zajęcia się przypadkami łamania prawa UE i prawa międzynarodowego.

Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Erdogan wykorzystuje osoby znajdujące się w trudnej sytuacji jak pionki w politycznej grze, a Grecja padła ofiarą braku odpowiedzialności rządów UE za działanie w Radzie. Od wielu lat czekamy na skuteczne reformy systemu migracji i azylu w UE, ale życie ludzi nie może czekać.

- Około 13 000 osób przybyło na grecko-turecką granicę lądową, a 42 000 osób na greckie wyspy, dlatego też UE musi podjąć pilne działania w celu relokacji uchodźców w Grecji i innych krajach przygranicznych, traktując priorytetowo najbardziej zagrożone osoby. Na samych greckich wyspach przebywa 5500 małoletnich bez opieki, którzy potrzebują pomocy ze strony UE.

- Musimy wesprzeć Grecję w zarządzaniu granicą zewnętrzną, ale Komisja powinna niezwłocznie poinformować Parlament Europejski, kiedy i w jaki sposób wykorzystana zostanie pomoc finansowa w wysokości 700 mln euro. Musimy wiedzieć, że zastosowane środki nie naruszają prawa unijnego i międzynarodowego oraz praw człowieka. Informacje, o których dowiedzieliśmy się wczoraj z „New York Timesa”, mówiące o specjalnych „tajnych ośrodkach” w Grecji, są niezwykle niepokojące; wzywamy Komisję do pilnego zbadania tych doniesień. Unijnych funduszy nie można nigdy wykorzystywać do działań, naruszających unijne prawo lub prawa podstawowe.

- Potrzebujemy solidarności z ludźmi, uciekającymi przed okropnościami wojny, którzy mają prawo szukać schronienia na mocy prawa UE i których należy traktować zgodnie z prawami podstawowymi i z poszanowaniem godności człowieka. Zdaniem Socjalistów i Demokratów tylko solidarność może przyczynić się do skutecznego funkcjonowania nowego paktu w dziedzinie migracji i azylu, opartego na sprawiedliwym podziale odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi. Dlatego też eurodeputowani S&D przewodzili w tym Parlamencie apelom do Rady w sprawie jak najszybszego podjęcia negocjacji w celu zreformowania rozporządzenia dublińskiego oraz wprowadzenia sprawiedliwego i zrównoważonego mechanizmu relokacji osób przybywających do UE.

- Kiedy przewodnicząca von der Leyen odwiedzi w tym tygodniu Grecję, Grupa S&D chce, by przestała mówić o tarczach. Tarcze to słowo, którego używamy, mówiąc o broni. Mamy tutaj do czynienia z ludźmi, szukającymi schronienia. Czas zacząć mówić o solidarności w UE.

Kati Piri, wiceprzewodnicząca Grupy S&D do spraw zagranicznych, powiedziała:

- Po 9 latach wojna w Syrii wciąż się nie skończyła, a tylko w ciągu ostatnich kilku tygodni z miasta Idlib uciekło około 1 milion osób. Zbyt długo zamykamy oczy na tragedię, dziejącą się w Syrii. Tysiące zagrożonych osób próbują przedostać się do Europy, podczas gdy załamało się porozumienie pomiędzy UE a Turcją. Wina nie leży tylko po stronie Turcji. Erdogan wykorzystuje ludzi jako narzędzie szantażu, co jest całkowicie niedopuszczalne, ale niedotrzymanie przez Europę porozumienia z Turcją również nie pomogło.

- Nadszedł czas na działanie i znalezienie nowej drogi do porozumienia z Turcją. Komisja i Rada muszą poważnie zastanowić się, jakie są pierwotne przyczyny sytuacji na granicy z Grecją, ale należy podjąć pilne kroki, aby pokazać, że UE działa solidarnie i stworzyć prawdziwy system azylowy w Europie.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

PIRI Kati

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Holandia

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nowy rząd Izraela, kierowany przez Netanjahu, budzi niepokój. Nigdy nie zaakceptujemy nielegalnej aneksji terytoriów okupowanych

Komunikat prasowy

Grupa S&D o negocjacjach między UE a Wielką Brytanią: Brak postępów jest niezwykle niepokojący

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Bez kontroli parlamentarnej i wolności słowa Węgry nie są już funkcjonującą demokracją