Podziel się:

Przed wizytą przewodniczącej von der Leyen i komisarz Johansson w Grecji Socjaliści i Demokraci apelują o prawdziwą solidarność UE w odpowiedzi na sytuację migracyjną na grecko-tureckiej granicy, nie tylko z pojedynczym krajem granicznym, ale pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi i z uchodźcami, uciekającymi ze stref wojennych.

Zabierając głos podczas debaty plenarnej, Grupa S&D w Parlamencie Europejskim wyraziła poparcie dla Grecji i innych krajów, mających do czynienia z tymi samymi wyzwaniami na granicach, ale przypomniała Komisji i Radzie, że azyl jest prawem podstawowym i stanowi część prawa UE i prawa międzynarodowego, których przepisami związane są wszystkie państwa członkowskie. Eurodeputowani S&D wzywają również Komisję do przedstawienia awaryjnego planu w zakresie relokacji, traktując priorytetowo szczególnie zagrożonych uchodźców w Grecji - nie tylko małoletnich bez opieki, ale także dzieci i rodziny - oraz do zajęcia się przypadkami łamania prawa UE i prawa międzynarodowego.

Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Erdogan wykorzystuje osoby znajdujące się w trudnej sytuacji jak pionki w politycznej grze, a Grecja padła ofiarą braku odpowiedzialności rządów UE za działanie w Radzie. Od wielu lat czekamy na skuteczne reformy systemu migracji i azylu w UE, ale życie ludzi nie może czekać.

- Około 13 000 osób przybyło na grecko-turecką granicę lądową, a 42 000 osób na greckie wyspy, dlatego też UE musi podjąć pilne działania w celu relokacji uchodźców w Grecji i innych krajach przygranicznych, traktując priorytetowo najbardziej zagrożone osoby. Na samych greckich wyspach przebywa 5500 małoletnich bez opieki, którzy potrzebują pomocy ze strony UE.

- Musimy wesprzeć Grecję w zarządzaniu granicą zewnętrzną, ale Komisja powinna niezwłocznie poinformować Parlament Europejski, kiedy i w jaki sposób wykorzystana zostanie pomoc finansowa w wysokości 700 mln euro. Musimy wiedzieć, że zastosowane środki nie naruszają prawa unijnego i międzynarodowego oraz praw człowieka. Informacje, o których dowiedzieliśmy się wczoraj z „New York Timesa”, mówiące o specjalnych „tajnych ośrodkach” w Grecji, są niezwykle niepokojące; wzywamy Komisję do pilnego zbadania tych doniesień. Unijnych funduszy nie można nigdy wykorzystywać do działań, naruszających unijne prawo lub prawa podstawowe.

- Potrzebujemy solidarności z ludźmi, uciekającymi przed okropnościami wojny, którzy mają prawo szukać schronienia na mocy prawa UE i których należy traktować zgodnie z prawami podstawowymi i z poszanowaniem godności człowieka. Zdaniem Socjalistów i Demokratów tylko solidarność może przyczynić się do skutecznego funkcjonowania nowego paktu w dziedzinie migracji i azylu, opartego na sprawiedliwym podziale odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi. Dlatego też eurodeputowani S&D przewodzili w tym Parlamencie apelom do Rady w sprawie jak najszybszego podjęcia negocjacji w celu zreformowania rozporządzenia dublińskiego oraz wprowadzenia sprawiedliwego i zrównoważonego mechanizmu relokacji osób przybywających do UE.

- Kiedy przewodnicząca von der Leyen odwiedzi w tym tygodniu Grecję, Grupa S&D chce, by przestała mówić o tarczach. Tarcze to słowo, którego używamy, mówiąc o broni. Mamy tutaj do czynienia z ludźmi, szukającymi schronienia. Czas zacząć mówić o solidarności w UE.

Kati Piri, wiceprzewodnicząca Grupy S&D do spraw zagranicznych, powiedziała:

- Po 9 latach wojna w Syrii wciąż się nie skończyła, a tylko w ciągu ostatnich kilku tygodni z miasta Idlib uciekło około 1 milion osób. Zbyt długo zamykamy oczy na tragedię, dziejącą się w Syrii. Tysiące zagrożonych osób próbują przedostać się do Europy, podczas gdy załamało się porozumienie pomiędzy UE a Turcją. Wina nie leży tylko po stronie Turcji. Erdogan wykorzystuje ludzi jako narzędzie szantażu, co jest całkowicie niedopuszczalne, ale niedotrzymanie przez Europę porozumienia z Turcją również nie pomogło.

- Nadszedł czas na działanie i znalezienie nowej drogi do porozumienia z Turcją. Komisja i Rada muszą poważnie zastanowić się, jakie są pierwotne przyczyny sytuacji na granicy z Grecją, ale należy podjąć pilne kroki, aby pokazać, że UE działa solidarnie i stworzyć prawdziwy system azylowy w Europie.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania
Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Dzięki Globalnemu Wymiarowi Europy/ISWMR otwieramy nowy etap współpracy międzynarodowej UE
Komunikat prasowy
Społeczność międzynarodowa nie może porzucić afgańskiego narodu, a w szczególności kobiet!
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Nie może być unijnych pieniędzy dla państw członkowskich, które nie przestrzegają praworządności