Podziel się:

Przed szczytem społecznym w Porto, w dniu 7 maja 2021 roku, Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim, wraz z partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim, przyjęli wspólną deklarację, wzywającą zdecydowanie rządy UE do przekształcenia Unii Europejskiej w motor postępu społecznego. Niniejsza „Deklaracja w sprawie Agendy z Porto 2030 na rzecz zrównoważonego dobrobytu jest wynikiem konferencji hybrydowej, która odbyła się dziś w Brukseli z udziałem polityków, ekspertów w tej dziedzinie i partnerów społecznych.

Pełne nagranie konferencji hybrydowej na temat Agendy z Porto 2030 na rzecz zrównoważonego dobrobytu można obejrzeć tutaj.

6 maja Grupa S&D będzie gospodarzem spotkania przed szczytem w Porto; można się na nie zarejestrować, by wziąć w nim udział online tutaj.

Eurodeputowana Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Wzywamy przywódców UE do tego, aby byli odważni i przesłali z Porto przesłanie nadziei; inna, lepsza przyszłość jest w naszych rękach. Od wielu lat apelujemy o Europę socjalną i nie może ona dłużej czekać. Ludzie w całej Europie potrzebują tego przesłania bardziej niż kiedykolwiek wcześniej po pandemii, która pozbawiła ich bliskich im osób, wywołała cierpienia w wyniku choroby, zrujnowała ich źródła utrzymania lub sprawiła, że ich przyszłość znalazła się w stanie zawieszenia. Goszcząc szczyt społeczny w Porto, premier Antonio Costa podjął decydujący krok w celu urzeczywistnienia 20 zasad Europejskiego filaru praw socjalnych. Teraz inni przywódcy UE powinni pójść za jego przykładem i z pomocą prawdziwych aktów solidarności zbudować Europę socjalną, jakiej oczekują nasi obywatele.

- Budowa Europy socjalnej wymaga również odwagi, aby zastosować się do złotej zasady dotyczącej inwestycji społecznych w celu tworzenia nowych miejsc pracy, lepszych usług publicznych i zmniejszenia nierówności. Prawdziwy, stały program reasekuracji na wypadek bezrobocia to pozytywny akt solidarności, który poprawi życie wielu Europejczyków dotkniętych pandemią.

Eurodeputowany Sergej Staniszew, przewodniczący PES, powiedział:

- Walka o urzeczywistnienie praw socjalnych dla wszystkich jest walką socjalistów. W instytucjach europejskich, w państwach członkowskich i poza nimi dążymy do dobrobytu dla wszystkich, do sprawiedliwych i zrównoważonych społeczeństw.

- To nasza motywacja doprowadziła do szczytu w Göteborgu i proklamacji Europejskiego filaru praw socjalnych. Teraz, dzięki szczytowi w Porto, mamy szansę na ostateczną reorientację UE w kierunku równości, solidarności i sprawiedliwości społecznej dla wszystkich. Porto może być momentem, w którym umieścimy te wartości w centrum agendy UE i nadamy rozmach postępowi społecznemu w całej UE. Może to być moment, w którym Europa prześle obywatelom nadzieję na lepszą przyszłość.

Eurodeputowana Heléne Fritzon, wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za nową Europę socjalną, powiedziała:

- Podczas obecnej pandemii Unia Europejska pokazała, że dzięki współdziałaniu projekt europejski może być potężną tarczą, chroniącą zdrowie i warunki życia jej mieszkańców. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom uzgodniono fundamentalną zmianę w postaci europejskiej odpowiedzi na kryzys Covid-19, a zdecydowane działania polityczne sprawiły, że UE z powrotem weszła na ścieżkę odbudowy. Jeśli dokonamy właściwych wyborów, UE będzie mogła być motorem solidarności i dobrobytu dla ludzi, a także źródłem przyszłego, wspólnego dobrobytu dla wszystkich.

- W Göteborgu w 2017 roku naszej rodzinie politycznej pod przywództwem premiera Stefana Löfvena udało się ustanowić 20 zasad Europejskiego filaru praw socjalnych. Zagwarantowanie młodym ludziom wysokiej jakości miejsc pracy, zapewnienie wszystkim równości płci i dobrobytu przy takim samym wynagrodzeniu dla mężczyzn i kobiet, zagwarantowanie mieszkań po przystępnych cenach - wszystkie te prawa socjalne zostały określone w tym filarze. Porto musi teraz dać zielone światło dla tego, aby te prawa społeczne stały się rzeczywistością dla wszystkich Europejczyków.

Eurodeputowana Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia i praw socjalnych, powiedziała:

- Nasza Agenda z Porto nie dotyczy abstrakcyjnych celów; chodzi o poprawę prawdziwego życia prawdziwych ludzi. Naszym pierwszym celem są miejsca pracy wysokiej jakości. Nie byle jakie miejsca pracy, ale godne miejsca pracy. Jako negocjatorka Parlamentu Europejskiego ds. płacy minimalnej walczę z ubóstwem pracujących i o próg przyzwoitości. Naszym drugim celem musi być zmniejszenie ubóstwa o połowę do 2030 roku. Jako socjalistyczna rodzina od 2014 roku prowadzimy kampanię na rzecz gwarancji dla dzieci, aby zapewnić wszystkim dzieciom dobre wykształcenie i opiekę zdrowotną, zdrowe jedzenie i dach nad głową. Finansowanie gwarancji dla dzieci kwotą 20 miliardów euro to najlepsza inwestycja, jakiej moglibyśmy dokonać. Naszym trzecim celem jest ochrona pracowników przed niebezpiecznymi warunkami pracy i chorobami zawodowymi. Żadna praca nie jest warta umierania, tak więc celem powinno być zero zgonów związanych z pracą. Każdego roku możemy wciąż ocalić tysiące ludzkich istnień w Europie.

- Komisarz Nicolas Schmit ciężko nad tym pracował i zdołał zawrzeć wiele naszych postulatów i wniosków w Planie Działań Społecznych. Jeśli przywódcy UE, Komisja i Parlament zaangażują się w realizację nowej agendy społecznej z Porto, będziemy mogli razem napisać historię i zbudować Europę, w której wszyscy pracownicy zarabiać będą godne wynagrodzenie, wszystkie rodziny będą mogły sobie pozwolić na mieszkanie, a żadne dziecko nie będzie dorastać w ubóstwie.

Powiązane dokumenty

Declaration: 2030 Porto Agenda for Sustainable Wellbeing

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
FRITZON Heléne
FRITZON Heléne
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Szwecja
JONGERIUS Agnes
JONGERIUS Agnes
Head of delegation
Koordynator
Holandia
STANISHEV Sergei
STANISHEV Sergei
Członek
Bułgaria

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Nadszedł czas, aby położyć kres ubóstwu wśród dzieci na szczycie społecznym w Porto
Komunikat prasowy
Najwyższy czas na szacunek i sprawiedliwe wynagrodzenia minimalne dla wszystkich europejskich pracowników