Opublikowane:
Podziel się:

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim wywiera presję na państwa członkowskie UE i Komisję Europejską, aby podjęły ostrzejsze działania na szczeblu europejskim w celu obrony naszych wyborów i demokracji przed zewnętrzną ingerencją i manipulacjami. Podczas dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim podtrzymujemy nasz apel w sprawie powołania specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego ds. zbadania przypadków ingerencji w europejskie demokracje.

Claude Moraes, wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. demokratycznej odporności i praw podstawowych powiedział: 

 - Szerząca się ingerencja stanowi nadal poważny problem w wielu naszych państwach członkowskich, a wprowadzone środki są niewystarczające, aby przeciwdziałać atakowi na naszą demokrację. Musimy zrobić więcej, jeśli chcemy wygrać walkę z dezinformacją online i offline.

- Wiele rządów naszych państw członkowskich nie podejmuje działań, a w przypadku Wielkiej Brytanii rząd nawet ukrywa prawdę przed opinią publiczną, odmawiając opublikowania sprawozdania komisji ds. wywiadu i bezpieczeństwa na temat rosyjskiego zagrożenia dla brytyjskiej polityki. Znaczenie tego problemu jest powodem, dla którego nasza Grupa przedstawiła rezolucję, która w ubiegłym miesiącu została przyjęta znaczną większością głosów. W niniejszej rezolucji wezwaliśmy do podjęcia bardziej zdecydowanych działań na szczeblu europejskim w celu obrony naszych wyborów przed zewnętrzną ingerencją i manipulacjami; wiele z nich sprzyja kandydatom antyeuropejskim, ekstremistycznym i populistycznym oraz wykorzystuje jako swoje cele mniejszości i najsłabsze grupy, takie jak migranci lub osoby LGBTI.

Kati Piri, wiceprzewodnicząca Grupy S&D i członkini Komisji Spraw Zagranicznych, powiedziała:

- Nasza Grupa jako pierwsza w tej Izbie zwróciła uwagę na problem zewnętrznej ingerencji w nasze systemy demokratyczne i cieszę się, że inne grupy przyłączają się do naszego apelu w sprawie podjęcia pilnych działań w tej kwestii, ponieważ zagrożenia rosną wraz z każdymi nowymi wyborami w naszych państwach członkowskich.

- UE musi przedstawić ambitne propozycje w sprawie ochrony uczciwych i wolnych wyborów, ponieważ znajdują się one w centrum naszych procesów demokratycznych w Europie. Można to rozpocząć w tej Izbie od powołania specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego, aby dowiedzieć się, co się naprawdę dzieje oraz w celu dogłębnego zbadania wszystkich przypadków niedawnej ingerencji ze strony podmiotów z państw trzecich i podmiotów niepaństwowych. Ponieważ media społecznościowe odgrywają obecnie w wyborach bardziej znaczącą rolę niż kiedykolwiek wcześniej, musimy również upewnić się, że unijne i krajowe przepisy wyborcze są dostosowane do dzisiejszego cyfrowego świata i wystarczająco odporne, aby stawić czoła nowym zagrożeniom, takim jak cyberataki.

 

Zaangażowani europosłowie

MORAES Claude

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Wielka Brytania

PIRI Kati

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Holandia

Kontakt dla prasy

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania