Opublikowane:
Podziel się:

Przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García, przewodniczący PES, Sergej Staniszew oraz przewodniczący Grupy PES w Komitecie Regionów, Christophe Rouillon, napisali list otwarty do Eurogrupy, wzywając ją do podjęcia działań w celu złagodzenia społeczno-ekonomicznego wpływu epidemii COVID-19 w Europie.

List ten przyjmuje z zadowoleniem kroki, jakie zostały już podjęte przez Komisję i Europejski Bank Centralny, ale wymienia dalsze postępowe środki, które powinny teraz zostać podjęte:

„… Wzywamy do opracowania ogólnoeuropejskiego planu naprawy gospodarczej, związanego z epidemią COVID-19, wraz ze skonsolidowaną i spójną strategią dotyczącą szybkiej mobilizacji różnych dostępnych instrumentów UE w celu wspierania ludzi, MŚP i przedsiębiorstw…

„Należy zwiększyć kapitał własny Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a co najważniejsze, potencjał oferowany przez europejski mechanizm stabilności należy wykorzystać w ramach obowiązkowej linii kredytowej do sfinansowania wspólnego instrumentu inwestycyjnego. Wzywamy Eurogrupę do przedstawienia odpowiedniego pakietu stymulacyjnego uzgodnionego na szczeblu europejskim.

„Aby chronić życie i zdrowie ludzi, list zachęca również UE do podjęcia kroków gwarantujących, że nikt nie będzie musiał wybierać między ochroną siebie i swoich bliskich, a zachowaniem miejsca pracy. UE musi pilnie wzmocnić swoją zdolność fiskalną oraz wdrożyć program reasekuracji na wypadek bezrobocia, aby zaradzić wszelkiemu społeczno-ekonomicznemu szokowi, z jakim mają do czynienia kraje UE z powodu pandemii.

„Jako PES, Grupa S&D i Grupa PES w KR wierzymy, że ci, którzy walczą z epidemią COVID-19 i jej skutkami muszą mieć poczucie, że UE robi wszystko, co w ich mocy, aby ich chronić. UE musi wysłać silny sygnał jedności i solidarności. Dzięki właściwej reakcji, UE będzie mogła wyjść z tego trudnego okresu jeszcze silniejsza.”

Powiązane dokumenty

Opublikowane: 16/03/2020

Open letter to the Eurogroup Ministers

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

STANISHEV Sergei

Członek
Bułgaria

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Covid-19 nie może być pretekstem do ignorowania zbioru przepisów w zakresie demokracji i praw podstawowych

Komunikat prasowy

„Plan odbudowy gospodarki jest historyczną inwestycją, którą jesteśmy winni przyszłym pokoleniom” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D przewodzi w kwestii odpowiedzi Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego planu naprawczego