Opublikowane:
Podziel się:

Na dzisiejszej sesji plenarnej Grupa S&D dążyła do uzyskania najwyższego w historii budżetu UE, koncentrującego się na naszych priorytetach. Dodanie nawet 3 miliardów euro więcej do wstępnego projektu budżetu, zaproponowanego przez Komisję jest tym, czego potrzebujemy, aby wzmocnić kluczowe priorytety, takie jak walka ze zmianami klimatu, program Erasmus+, migracja, rozwój lub inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży. W sprawie sugerowanego zwiększenia budżetu o 3 miliardy euro czekają nas niewątpliwie trudne negocjacje. Dlatego też eurodeputowani Grupy S&D wzywają państwa członkowskie UE, aby zwiększyły swoją finansową odpowiedzialność.

 Eider Gardiazábal Rubial, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu powiedziała:

- Grupa S&D stara się maksymalnie wykorzystać budżet UE na rok 2020, stosując w maksymalnym stopniu elastyczność, na jaką pozwalają obecne wieloletnie ramy finansowe (WRF). Nasz priorytet jest jasny; chodzi o wspieranie walki ze zmianami klimatu i wszystkich polityk UE, które mają realny wpływ na codzienne życie obywateli, regiony UE oraz ich miasta i terytoria.

 Pierre Larrouturou, negocjator Grupy S&D ds. tego sprawozdania powiedział:

- Grupa S&D wywiązała się ze swoich obowiązków poprzez poprawę budżetu UE na rok 2020 oraz wykorzystanie wszystkich marginesów dostępnych w ramach obecnych WRF, aby spełnić nasze priorytety, dotyczące zwłaszcza inwestycji proklimatycznych, zatrudnienia i edukacji młodzieży, migracji i rozwoju.

- Mamy nadzieję, że Rada również wywiąże się ze swoich obowiązków w ramach zbliżającego się posiedzenia pojednawczego, podejmując niezbędne wysiłki, aby wypełnić własne zobowiązania dotyczące inwestycji na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych, ale także w zakresie innych priorytetów.

- Musimy także stawić czoła temu, że obecne WRF i budżet UE na rok 2020 nadal nie odpowiadają na najważniejsze potrzeby i wyzwania naszych czasów. Musimy zwiększyć nasze ambicje dotyczące przyszłych WRF, m. in. poprzez przyjęcie nowych środków własnych, służących godności ludzkiej i ochronie planety.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

LARROUTUROU Pierre

Członek
Francja

Kontakt dla prasy

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D mówi Ursuli von der Leyen, aby pozostała zdecydowana podczas negocjacji z Radą w kwestii planu odbudowy gospodarczej

Komunikat prasowy

„Plan odbudowy gospodarki jest historyczną inwestycją, którą jesteśmy winni przyszłym pokoleniom” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D przewodzi w kwestii odpowiedzi Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego planu naprawczego