Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim poparli dzisiaj sprawozdanie w sprawie wzmocnienia wolności mediów w Europie oraz wyrazili szczególne zaniepokojenie z powodu skoordynowanych ataków na wolność mediów ze strony konserwatywnych rządów Bułgarii, Węgier i Polski.

W dzisiejszym głosowaniu Grupa S&D zdecydowanie poparła również rolę dziennikarzy w kwestii dostarczania ratujących życie i wiarygodnych informacji podczas pandemii Covid-19.

Eurodeputowana Elena Yoncheva, sprawozdawczyni Grupy S&D ds. wzmocnienia wolności mediów, powiedziała:

- Liczby mówią same za siebie: w rankingu World Press Freedom Index 2020 Bułgaria zajmuje 111. miejsce, a Węgry 89. W Bułgarii i na Węgrzech jesteśmy świadkami przejmowania i koncentracji mediów przez skorumpowanych polityków w konserwatywnych rządach kierowanych przez partie należące do Grupy EPL. W pierwszym rocznym sprawozdaniu w sprawie sytuacji w zakresie praworządności Komisja podkreśliła potrzebę przejrzystości w kwestii własności mediów w Bułgarii i na Węgrzech, a dziś Grupa S&D ponawia te apele. Jako była dziennikarka wiem, że wolne media są kamieniem węgielnym demokracji, a obecnie jako eurodeputowana, reprezentująca wszystkich obywateli UE, mam obowiązek chronić wolność i pluralizm mediów, kiedy są one atakowane.

- Pandemia Covid-19 pogorszyła i tak złą sytuację panującą w tym zakresie w UE. W wielu przypadkach dziennikarze nie mają już swobody przekazywania niezależnych, różnorodnych i wiarygodnych informacji. Jako strażnicy demokracji i praworządności, dziennikarze muszą teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej mieć dostęp, jakiego potrzebują, do kontroli działania rządu.

Eurodeputowana Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, powiedziała:

- Zdrowa demokracja opiera się na ludziach, mających otwarty dostęp do obiektywnych i uczciwych informacji. Dziennikarze muszą mieć możliwość pracy bez strachu przed zastraszeniem, zniewagami lub nadużyciami. Ludzie zasługują na niezależne media publiczne, które nie są narażone na silną presję w wyniku politycznych lub ekonomicznych nacisków. Jednak wolność mediów nie jest zagwarantowana w takich krajach jak Bułgaria, Węgry i Polska. Przyjęliśmy z zadowoleniem zapowiedź Komisji Europejskiej, która poinformowała w tym tygodniu, że udostępni 3,9 miliona euro na unijne działania wspierające wolność mediów i dziennikarstwo śledcze, ale musimy pójść znacznie dalej. Jesteśmy to winni obywatelom, aby zagwarantować, że ani jeden eurocent z unijnych funduszy nie zostanie wydany na żadne działania rządu, które skutkować będą ograniczeniem wolności mediów.

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy
YONCHEVA Elena

YONCHEVA Elena

Członek
Bułgaria

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o nadzwyczajną pomoc i długoterminowe rozwiązanie kryzysu humanitarnego dotyczącego migrantów w Bośni i Hercegowinie

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem ogłoszenie porozumienia UE-Wielka Brytania

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zmienione przepisy gwarantują, że ludzie zawsze będą mieli głos w Parlamencie