Podziel się:

Podczas dzisiejszej debaty plenarnej na temat Europejskiego filaru socjalnego, Socjaldemokraci wezwali do większej ambicji w planie działania Komisji. Podkreślili, że portugalska prezydencja w UE ma szansę nadać od dawna oczekiwany impuls społecznemu wymiarowi Europy.

Przewodnicząca Grupy S&D w Parlamencie Europejskim, eurodeputowana Iratxe García, powiedziała:

- 9 na 10 Europejczyków chce, aby Europa socjalna była priorytetem, tymczasem UE przez dwie ostatnie dekady zaniedbywała wymiar społeczny; górę wzięły neoliberalne polityki i wolności rynkowe, podważając fundamenty naszego integracyjnego projektu. Dlatego też musimy teraz spełnić oczekiwania. Portugalska prezydencja i szczyt społeczny w Porto mogą być punktem zwrotnym, jeśli chodzi o urzeczywistnienie wreszcie Europejskiego filar praw socjalnych z 2017 roku, ponieważ jest to ważne zobowiązanie ze strony premiera Antonia Costy.

- Komisarz Nicolas Schmit przedstawił dobry wniosek w tej sprawie, który wzmocnimy w Parlamencie.

- Plan działania wymaga silniejszego powiązania z agendą ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz lepszego zintegrowania cyfrowej i zielonej transformacji. Bardziej zrównoważone i humanitarne społeczeństwo osiągniemy tylko wtedy, kiedy nikogo nie pozostawimy z boku.

- Dlatego też cel, jakim jest uwolnienie 15 milionów ludzi od zagrożenia ubóstwem, nie jest wystarczający. Obliczenia te oparto na liczbach z 2019 roku, więc nie uwzględniają one nawet wpływu kryzysu, związanego z pandemią Covid-19. Musimy być bardziej ambitni!

- Strategia walki z ubóstwem musi obejmować gwarancję dla dzieci, gwarancję dla młodzieży oraz dyrektywę ramową w sprawie płacy minimalnej. W wyniku obecnego kryzysu wiele osób pozostaje bez pracy i jakichkolwiek dochodów, dlatego też pilną kwestią stało się wprowadzenie wspólnych unijnych ram w zakresie systemów minimalnych dochodów.

- Należy również wzmocnić perspektywę płci, ponieważ nie możemy mówić o sprawiedliwości, kiedy utrzymują się nierówności między mężczyznami i kobietami. Dyrektywa w sprawie przejrzystości wynagrodzeń to tylko jeden środek, tymczasem potrzebujemy całego szeregu działań.

- Wreszcie rządy UE muszą zobowiązać się do realizacji planów postępu społecznego, zawierających jasne, namacalne i wykonalne cele. Ponieważ Europy solidarności nie buduje się słowami, ale konkretnymi działaniami, obywatele oczekują od nas spełnienia ich oczekiwań.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
Nadszedł czas, aby położyć kres ubóstwu wśród dzieci na szczycie społecznym w Porto