MEBAREK Nora
MEBAREK Nora
Członek
Born on 22/07/1972 , Port-Saint-Louis-du-Rhône

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek

Komisje

  • Komisja Rozwoju Regionalnego , Członek
  • Komisja Transportu i Turystyki , Zastępca
  • Komisja Rybołówstwa , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku , Członek
  • Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM–UE , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ANDRIEU Eric
ANDRIEU Eric
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Francja
LALUCQ Aurore
LALUCQ Aurore
Koordynator
Francja
GLUCKSMANN Raphaël
GLUCKSMANN Raphaël
Członek
Francja
GUILLAUME Sylvie
GUILLAUME Sylvie
Head of delegation
Członek
Francja
LARROUTUROU  Pierre
LARROUTUROU Pierre
Członek
Francja
MEBAREK Nora
MEBAREK Nora
Członek
Francja